Anasayfa / Trafik Soruları / 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
3 ve 4
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 2
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
B
4 numaralı aracın hızını artırması
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
D
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
Soru 3
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
45
B
35
C
55
D
65
Soru 4
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
B
Araç modellerini ve fiyatlarını
C
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
D
Trafik suçuna verilen para cezalarını
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Sağa ve sola dönüşlerde
B
Virajlarda
C
Bir aracın geçilmesi esnasında
D
Şerit değiştirmelerde
Soru 6
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs beklemeli
B
Traktör beklemeli
C
Otobüs ileri gitmeli
D
Traktör geri gitmeli
Soru 7
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Şehirler arası kara yollarında
B
Görev hâli dışında
C
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
D
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
Soru 8
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Eldiven ve emniyet kemeri
B
Çocuk bağlama sistemi
C
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
D
Rüzgârlık ve boyun korsesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç tescil belgesi
B
Servis bakım belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
B
Aracın yük ve teknik özelliği
C
Görüş
D
Aracın muayene tarihi
Soru 11
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. yanlış II. doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 12
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Şeridin sağdan daralacağını
D
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 13
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Adalet Bakanlığı
Soru 15
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Tehlikeli madde taşıyan araç
B
Bisiklet
C
Motosiklet
D
Lastik tekerlekli Traktör
Soru 16
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
İki yönlü yol
B
Bölünmüş yol
C
Tali yol
D
Şerit
Soru 17
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sağa dönmeyi
B
U dönüşü yapmayı
C
Park etmeyi
D
Sola dönmeyi
Soru 18
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
B
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
Soru 19
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basması
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
D
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss504
B
ss506
C
ss503
D
ss505
Soru 21
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sola dönmesi
B
U dönüşü yapması
C
Sağa dönmesi
D
Aynı yönde ilerlemesi
Soru 22
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Motosiklet
B
Traktör
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 23
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Yaya figürlü yeşil ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yolcu indirmek ve bindirmek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Park etmek
D
Yük boşaltmak için beklemek
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss493
B
ss494
C
ss495
D
ss496
Soru 26
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Katılım Belgesi
B
Sürücü Sertifikası
C
Sürücü Belgesi
D
Eğitim Sertifikası
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Kendini üstün görmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir