Anasayfa / Trafik Soruları / 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B
Görev hâli dışında
C
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D
Şehirler arası kara yollarında
Soru 2
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır
B
Her ikisi de doğrudur
C
I. yanlış II. doğrudur
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç tescil belgesi
B
Servis bakım belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 4
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
B
Şeridin sağdan daralacağını
C
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 5
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
B
Çocuk bağlama sistemi
C
Rüzgârlık ve boyun korsesi
D
Eldiven ve emniyet kemeri
Soru 6
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Lastik tekerlekli Traktör
B
Bisiklet
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Motosiklet
Soru 7
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Traktör
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Kamyonet
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 9
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
4 numaralı aracın hızını artırması
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
C
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
D
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
Soru 10
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
B
Hız azaltmak için frene basması
C
Düşük hızla seyretmesi
D
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
Soru 11
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
U dönüşü yapması
B
Sola dönmesi
C
Aynı yönde ilerlemesi
D
Sağa dönmesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss496
B
ss495
C
ss494
D
ss493
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Sağa ve sola dönüşlerde
C
Virajlarda
D
Şerit değiştirmelerde
Soru 14
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendini üstün görmek
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 16
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru 17
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
B
Trafik suçuna verilen para cezalarını
C
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
D
Araç modellerini ve fiyatlarını
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Adalet Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 19
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör geri gitmeli
B
Otobüs ileri gitmeli
C
Otobüs beklemeli
D
Traktör beklemeli
Soru 20
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Katılım Belgesi
C
Eğitim Sertifikası
D
Sürücü Sertifikası
Soru 21
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
35
C
55
D
45
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın yük ve teknik özelliği
B
Aracın muayene tarihi
C
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
D
Görüş
Soru 23
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 3
B
1 ve 2
C
2 ve 4
D
3 ve 4
Soru 24
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Bölünmüş yol
B
Şerit
C
İki yönlü yol
D
Tali yol
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss503
B
ss505
C
ss506
D
ss504
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Park etmek
C
Kırmızı ışıkta beklemek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 27
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
U dönüşü yapmayı
B
Park etmeyi
C
Sağa dönmeyi
D
Sola dönmeyi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir