Anasayfa / Trafik Soruları / 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Eldiven ve emniyet kemeri
B
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
C
Çocuk bağlama sistemi
D
Rüzgârlık ve boyun korsesi
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Bir aracın geçilmesi esnasında
C
Virajlarda
D
Sağa ve sola dönüşlerde
Soru 3
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 3
B
3 ve 4
C
2 ve 4
D
1 ve 2
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 5
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Düşük hızla seyretmesi
B
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
Soru 6
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Park etmek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 8
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Eğitim Sertifikası
C
Sürücü Sertifikası
D
Katılım Belgesi
Soru 9
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Tehlikeli madde taşıyan araç
C
Lastik tekerlekli Traktör
D
Motosiklet
Soru 10
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Araç modellerini ve fiyatlarını
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Trafik suçuna verilen para cezalarını
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 11
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Traktör
D
Kamyonet
Soru 12
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sola dönmesi
B
Aynı yönde ilerlemesi
C
Sağa dönmesi
D
U dönüşü yapması
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Park etmeyi
B
Sola dönmeyi
C
U dönüşü yapmayı
D
Sağa dönmeyi
Soru 14
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 15
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
C
Görev hâli dışında
D
Şehirler arası kara yollarında
Soru 16
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sağdan daralacağını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
D
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
Soru 17
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss505
B
ss503
C
ss506
D
ss504
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Kendini üstün görmek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss496
B
ss495
C
ss494
D
ss493
Soru 21
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Şerit
B
Tali yol
C
İki yönlü yol
D
Bölünmüş yol
Soru 22
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
55
C
35
D
45
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Servis bakım belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın muayene tarihi
B
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
C
Aracın yük ve teknik özelliği
D
Görüş
Soru 25
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
D
4 numaralı aracın hızını artırması
Soru 26
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs beklemeli
B
Traktör beklemeli
C
Otobüs ileri gitmeli
D
Traktör geri gitmeli
Soru 27
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır
B
Her ikisi de yanlıştır
C
Her ikisi de doğrudur
D
I. yanlış II. doğrudur
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir