Anasayfa / Trafik Soruları / 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B
Şehirler arası kara yollarında
C
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D
Görev hâli dışında
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Sağa ve sola dönüşlerde
B
Bir aracın geçilmesi esnasında
C
Virajlarda
D
Şerit değiştirmelerde
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın muayene tarihi
B
Aracın yük ve teknik özelliği
C
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
D
Görüş
Soru 4
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 2
B
3 ve 4
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 5
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
B
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
Soru 6
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
I. yanlış II. doğrudur
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 7
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
B
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Şeridin sağdan daralacağını
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Adalet Bakanlığı
B
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 9
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
İki yönlü yol
B
Şerit
C
Bölünmüş yol
D
Tali yol
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss504
B
ss503
C
ss506
D
ss505
Soru 11
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Trafik suçuna verilen para cezalarını
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Araç modellerini ve fiyatlarını
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 12
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sağa dönmesi
B
Aynı yönde ilerlemesi
C
Sola dönmesi
D
U dönüşü yapması
Soru 13
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Traktör
Soru 14
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör geri gitmeli
B
Otobüs ileri gitmeli
C
Otobüs beklemeli
D
Traktör beklemeli
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Park etmek
Soru 16
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
4 numaralı aracın hızını artırması
B
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
D
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
Soru 17
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sağa dönmeyi
B
Park etmeyi
C
U dönüşü yapmayı
D
Sola dönmeyi
Soru 18
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Lastik tekerlekli Traktör
B
Bisiklet
C
Motosiklet
D
Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru 19
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Yaya figürlü yeşil ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 20
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Eldiven ve emniyet kemeri
B
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
C
Rüzgârlık ve boyun korsesi
D
Çocuk bağlama sistemi
Soru 21
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
65
C
35
D
45
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Sürücü belgesi
B
Servis bakım belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 23
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Katılım Belgesi
B
Sürücü Sertifikası
C
Sürücü Belgesi
D
Eğitim Sertifikası
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss495
B
ss493
C
ss494
D
ss496
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Kendini üstün görmek
Soru 26
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
Soru 27
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir