Anasayfa / Trafik Soruları / 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Tali yol
B
İki yönlü yol
C
Bölünmüş yol
D
Şerit
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Kırmızı ışıkta beklemek
D
Park etmek
Soru 3
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
4 numaralı aracın hızını artırması
B
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
C
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
Soru 4
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
B
Trafik suçuna verilen para cezalarını
C
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
D
Araç modellerini ve fiyatlarını
Soru 5
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basması
B
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
C
Düşük hızla seyretmesi
D
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
Soru 6
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Kamyonet
D
Traktör
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss495
B
ss496
C
ss493
D
ss494
Soru 8
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
U dönüşü yapması
B
Sağa dönmesi
C
Sola dönmesi
D
Aynı yönde ilerlemesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Görüş
B
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
C
Aracın yük ve teknik özelliği
D
Aracın muayene tarihi
Soru 10
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
Her ikisi de doğrudur
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendini üstün görmek
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 12
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 3
B
2 ve 4
C
1 ve 2
D
3 ve 4
Soru 13
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Lastik tekerlekli Traktör
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Motosiklet
Soru 14
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs beklemeli
B
Otobüs ileri gitmeli
C
Traktör beklemeli
D
Traktör geri gitmeli
Soru 15
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
55
C
35
D
45
Soru 16
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 17
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Eğitim Sertifikası
B
Katılım Belgesi
C
Sürücü Belgesi
D
Sürücü Sertifikası
Soru 18
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Yaya figürlü yeşil ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
Soru 20
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Bir aracın geçilmesi esnasında
C
Sağa ve sola dönüşlerde
D
Virajlarda
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Sağlık Bakanlığı
D
Adalet Bakanlığı
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sağa dönmeyi
B
Park etmeyi
C
U dönüşü yapmayı
D
Sola dönmeyi
Soru 23
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
B
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Şeridin sağdan daralacağını
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç tescil belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Servis bakım belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 25
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Şehirler arası kara yollarında
B
Görev hâli dışında
C
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
D
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss505
B
ss504
C
ss506
D
ss503
Soru 27
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Eldiven ve emniyet kemeri
B
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
C
Rüzgârlık ve boyun korsesi
D
Çocuk bağlama sistemi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir