Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
B
Deri renginin gözlenmesi
C
Soluk verişinin hissedilmesi
D
Solunum sesinin dinlenmesi
Soru 2
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
B
Görev hâli dışında
C
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
D
Şehirler arası kara yollarında
Soru 3
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Boyun omurlarında hasar olanlarda
B
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Solunum güçlüğü olanlarda
Soru 4
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
B
4 numaralı aracın hızını artırması
C
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
Soru 5
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
45
C
55
D
35
Soru 6
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elektrolit seviyesini göstermek
B
Motor yağı seviyesini göstermek
C
Soğutma suyu seviyesini göstermek
D
Antifriz seviyesini göstermek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss504
B
ss503
C
ss505
D
ss506
Soru 8
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Platin
B
Alternatör
C
Sigorta
D
Akü
Soru 9
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Kuvvetli masaj yapılır
B
Sürekli buzla ovulur
C
Hareketsiz kalması sağlanır
D
Sıcak uygulama yapılır
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
Soru 11
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss495
B
ss494
C
ss496
D
ss493
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Debriyajın kaçırması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Isıtma bujilerinin arızalanması
D
Radyatörün su sızdırması
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Virajlarda
C
Şerit değiştirmelerde
D
Sağa ve sola dönüşlerde
Soru 15
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
İki yönlü yol
B
Şerit
C
Tali yol
D
Bölünmüş yol
Soru 16
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basması
B
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
C
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
D
Düşük hızla seyretmesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın muayene tarihi
B
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
C
Görüş
D
Aracın yük ve teknik özelliği
Soru 18
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Eldiven ve emniyet kemeri
B
Çocuk bağlama sistemi
C
Rüzgârlık ve boyun korsesi
D
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
Soru 19
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 20
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Traktör
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Motosiklet
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç tescil belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Servis bakım belgesi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Akü kutup başının çıkartılması
B
Debriyaj pedalına basılması
C
Aracın kriko ile kaldırılması
D
Gaz pedalına basılması
Soru 23
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Trafik suçuna verilen para cezalarını
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
D
Araç modellerini ve fiyatlarını
Soru 24
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Katılım Belgesi
C
Eğitim Sertifikası
D
Sürücü Sertifikası
Soru 25
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 26
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Şakak bölgesine
B
Kasığın iç kısmına
C
Çene altına
D
Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru 27
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Park etmeyi
B
Sağa dönmeyi
C
U dönüşü yapmayı
D
Sola dönmeyi
Soru 28
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Hava filtresinin kirli olması
B
Aracın yükünün fazla olması
C
Motorun yağ yakması
D
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
Soru 29
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
112
B
110
C
185
D
177
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 31
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs ileri gitmeli
B
Traktör geri gitmeli
C
Otobüs beklemeli
D
Traktör beklemeli
Soru 32
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
D
Şeridin sağdan daralacağını
Soru 33
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 34
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
C
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Kollarının baş hizasında durmasına
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Bujilerin yeni olması
B
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
C
Yakıt borularının uzun olması
D
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Kendini üstün görmek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Rentek manevrası
B
Atelle tespit
C
Köprü tekniği
D
Kalp masajı
Soru 38
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
U dönüşü yapması
B
Aynı yönde ilerlemesi
C
Sağa dönmesi
D
Sola dönmesi
Soru 39
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Akciğer
B
Mide
C
Kalp
D
Yutak
Soru 40
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Kısa farlar ikaz ışığı
D
Sinyal lambası ikaz ışığı
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Kırmızı ışıkta beklemek
B
Park etmek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Yük boşaltmak için beklemek
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Katalitik konvertör
B
Emme manifoldu
C
Egzoz manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 43
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
2 ve 4
B
3 ve 4
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 44
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
El freninin çekili olduğunu
B
Motor hararetinin çok yükseldiğini
C
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
D
Yağ basıncının çok düştüğünü
Soru 45
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Bayılmaz
C
Koma
D
Kansızlık
Soru 46
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır
B
I. yanlış II. doğrudur
C
Her ikisi de doğrudur
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 47
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Motosiklet
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Lastik tekerlekli Traktör
Soru 48
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Vücut sıcaklığını düşürmek
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 49
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Kılcal damar kanaması
B
Toplardamar kanaması
C
Atardamar kanaması
D
Diş eti kanaması
Soru 50
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Göğüs zedelenmesi
B
Dalak yırtılması
C
Şiddetli baş yaralanması
D
Mide delinmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir