Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Adalet Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Sağlık Bakanlığı
D
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 2
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör geri gitmeli
B
Traktör beklemeli
C
Otobüs beklemeli
D
Otobüs ileri gitmeli
Soru 3
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Eğitim Sertifikası
B
Sürücü Belgesi
C
Sürücü Sertifikası
D
Katılım Belgesi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Solunum sesinin dinlenmesi
B
Deri renginin gözlenmesi
C
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
D
Soluk verişinin hissedilmesi
Soru 5
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Toplardamar kanaması
B
Kılcal damar kanaması
C
Diş eti kanaması
D
Atardamar kanaması
Soru 6
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Kırmızı ışıkta beklemek
D
Park etmek
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Virajlarda
B
Şerit değiştirmelerde
C
Sağa ve sola dönüşlerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 9
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Sinyal lambası ikaz ışığı
B
Kısa farlar ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
El freni çekili ikaz ışığı
Soru 10
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Yaya figürlü yeşil ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru 11
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Hava filtresinin kirli olması
B
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
C
Aracın yükünün fazla olması
D
Motorun yağ yakması
Soru 12
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
I. doğru II. yanlıştır
C
I. yanlış II. doğrudur
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 13
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Eldiven ve emniyet kemeri
B
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
C
Çocuk bağlama sistemi
D
Rüzgârlık ve boyun korsesi
Soru 14
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss506
B
ss505
C
ss504
D
ss503
Soru 16
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Koma
C
Kansızlık
D
Bayılmaz
Soru 17
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Motosiklet
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Lastik tekerlekli Traktör
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss495
B
ss496
C
ss494
D
ss493
Soru 19
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Boyun omurlarında hasar olanlarda
B
Solunum güçlüğü olanlarda
C
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
D
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
Soru 20
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Traktör
D
Kamyonet
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Debriyaj pedalına basılması
B
Aracın kriko ile kaldırılması
C
Gaz pedalına basılması
D
Akü kutup başının çıkartılması
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Servis bakım belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
C
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
Soru 24
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Akciğer
B
Kalp
C
Yutak
D
Mide
Soru 25
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
El freninin çekili olduğunu
B
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
C
Yağ basıncının çok düştüğünü
D
Motor hararetinin çok yükseldiğini
Soru 26
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Kasığın iç kısmına
B
Köprücük kemiğinin iç kısmına
C
Şakak bölgesine
D
Çene altına
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Kendini üstün görmek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 28
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
B
Şeridin sağdan daralacağını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 29
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
B
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Düşük hızla seyretmesi
Soru 30
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
C
4 numaralı aracın hızını artırması
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
Soru 31
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
İki yönlü yol
B
Şerit
C
Tali yol
D
Bölünmüş yol
Soru 32
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Dalak yırtılması
B
Şiddetli baş yaralanması
C
Göğüs zedelenmesi
D
Mide delinmesi
Soru 33
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Araç modellerini ve fiyatlarını
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Trafik suçuna verilen para cezalarını
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 34
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sola dönmeyi
B
Park etmeyi
C
U dönüşü yapmayı
D
Sağa dönmeyi
Soru 35
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 3
B
1 ve 2
C
2 ve 4
D
3 ve 4
Soru 36
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Sigorta
C
Platin
D
Alternatör
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın muayene tarihi
B
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
C
Görüş
D
Aracın yük ve teknik özelliği
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Bujilerin yeni olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
C
Yakıt borularının uzun olması
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru 39
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Kollarının baş hizasında durmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 40
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor yağı seviyesini göstermek
B
Soğutma suyu seviyesini göstermek
C
Antifriz seviyesini göstermek
D
Elektrolit seviyesini göstermek
Soru 41
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B
Görev hâli dışında
C
Şehirler arası kara yollarında
D
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
Soru 42
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
35
B
45
C
65
D
55
Soru 43
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
177
B
185
C
112
D
110
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Hararet göstergesinin arızalanması
B
Isıtma bujilerinin arızalanması
C
Debriyajın kaçırması
D
Radyatörün su sızdırması
Soru 45
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Rentek manevrası
B
Köprü tekniği
C
Atelle tespit
D
Kalp masajı
Soru 47
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sağa dönmesi
B
U dönüşü yapması
C
Sola dönmesi
D
Aynı yönde ilerlemesi
Soru 48
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır
B
Sıcak uygulama yapılır
C
Sürekli buzla ovulur
D
Kuvvetli masaj yapılır
Soru 49
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Sindirime yardımcı olmak
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz manifoldu
B
Emme manifoldu
C
Katalitik konvertör
D
Egzoz supabı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir