Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz supabı
B
Egzoz manifoldu
C
Katalitik konvertör
D
Emme manifoldu
Soru 2
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Şerit
B
Bölünmüş yol
C
İki yönlü yol
D
Tali yol
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Adalet Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 5
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürekli buzla ovulur
B
Kuvvetli masaj yapılır
C
Sıcak uygulama yapılır
D
Hareketsiz kalması sağlanır
Soru 6
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
35
B
55
C
45
D
65
Soru 7
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Sindirime yardımcı olmak
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Vücut sıcaklığını düşürmek
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 8
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
B
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
C
Şeridin sağdan daralacağını
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 9
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Düşük hızla seyretmesi
B
Hız azaltmak için frene basması
C
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
D
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
Soru 10
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
Her ikisi de yanlıştır
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 11
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
C
4 numaralı aracın hızını artırması
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
Soru 12
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
B
Trafik suçuna verilen para cezalarını
C
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
D
Araç modellerini ve fiyatlarını
Soru 13
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Köprücük kemiğinin iç kısmına
B
Çene altına
C
Kasığın iç kısmına
D
Şakak bölgesine
Soru 14
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
B
Şehirler arası kara yollarında
C
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
D
Görev hâli dışında
Soru 15
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Diş eti kanaması
C
Toplardamar kanaması
D
Kılcal damar kanaması
Soru 16
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
D
Yaya figürlü yeşil ışık
Soru 17
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Rüzgârlık ve boyun korsesi
B
Eldiven ve emniyet kemeri
C
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
D
Çocuk bağlama sistemi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Kalp masajı
B
Rentek manevrası
C
Atelle tespit
D
Köprü tekniği
Soru 19
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Soğutma suyu seviyesini göstermek
C
Elektrolit seviyesini göstermek
D
Motor yağı seviyesini göstermek
Soru 20
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör beklemeli
B
Traktör geri gitmeli
C
Otobüs beklemeli
D
Otobüs ileri gitmeli
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Kendini üstün görmek
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss494
B
ss495
C
ss493
D
ss496
Soru 23
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Boyun omurlarında hasar olanlarda
B
Solunum güçlüğü olanlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
Soru 24
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Aracın yükünün fazla olması
D
Motorun yağ yakması
Soru 25
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Lastik tekerlekli Traktör
B
Bisiklet
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Motosiklet
Soru 26
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 27
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 28
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
U dönüşü yapması
B
Sağa dönmesi
C
Aynı yönde ilerlemesi
D
Sola dönmesi
Soru 29
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
112
B
185
C
110
D
177
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
B
Solunum sesinin dinlenmesi
C
Soluk verişinin hissedilmesi
D
Deri renginin gözlenmesi
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Hararet göstergesinin arızalanması
B
Isıtma bujilerinin arızalanması
C
Radyatörün su sızdırması
D
Debriyajın kaçırması
Soru 32
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sola dönmeyi
B
Park etmeyi
C
Sağa dönmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 33
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
B
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Kollarının baş hizasında durmasına
Soru 34
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bayılmaz
B
Koma
C
Şok
D
Kansızlık
Soru 35
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
B
Motor hararetinin çok yükseldiğini
C
El freninin çekili olduğunu
D
Yağ basıncının çok düştüğünü
Soru 36
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
2 ve 4
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
3 ve 4
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Görüş
B
Aracın yük ve teknik özelliği
C
Aracın muayene tarihi
D
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
Soru 38
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Göğüs zedelenmesi
B
Şiddetli baş yaralanması
C
Mide delinmesi
D
Dalak yırtılması
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss506
B
ss504
C
ss503
D
ss505
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Debriyaj pedalına basılması
B
Aracın kriko ile kaldırılması
C
Akü kutup başının çıkartılması
D
Gaz pedalına basılması
Soru 41
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Virajlarda
C
Şerit değiştirmelerde
D
Sağa ve sola dönüşlerde
Soru 42
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Kalp
B
Yutak
C
Mide
D
Akciğer
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Servis bakım belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yolcu indirmek ve bindirmek
B
Park etmek
C
Yük boşaltmak için beklemek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 45
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 46
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Eğitim Sertifikası
B
Katılım Belgesi
C
Sürücü Sertifikası
D
Sürücü Belgesi
Soru 47
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sigorta
B
Platin
C
Alternatör
D
Akü
Soru 48
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
Kısa farlar ikaz ışığı
C
El freni çekili ikaz ışığı
D
Sinyal lambası ikaz ışığı
Soru 49
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Traktör
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Yakıt borularının uzun olması
B
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
C
Bujilerin yeni olması
D
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir