Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 2
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basması
B
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
C
Düşük hızla seyretmesi
D
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendini üstün görmek
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 4
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör geri gitmeli
B
Traktör beklemeli
C
Otobüs beklemeli
D
Otobüs ileri gitmeli
Soru 5
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Kuvvetli masaj yapılır
B
Sıcak uygulama yapılır
C
Hareketsiz kalması sağlanır
D
Sürekli buzla ovulur
Soru 6
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Aynı yönde ilerlemesi
B
U dönüşü yapması
C
Sola dönmesi
D
Sağa dönmesi
Soru 7
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
B
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
Soru 8
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Eğitim Sertifikası
C
Katılım Belgesi
D
Sürücü Sertifikası
Soru 9
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kansızlık
B
Bayılmaz
C
Şok
D
Koma
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın yük ve teknik özelliği
B
Aracın muayene tarihi
C
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
D
Görüş
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss494
B
ss495
C
ss496
D
ss493
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Debriyajın kaçırması
B
Isıtma bujilerinin arızalanması
C
Radyatörün su sızdırması
D
Hararet göstergesinin arızalanması
Soru 13
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Şerit
B
İki yönlü yol
C
Tali yol
D
Bölünmüş yol
Soru 14
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
B
Rüzgârlık ve boyun korsesi
C
Eldiven ve emniyet kemeri
D
Çocuk bağlama sistemi
Soru 15
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 16
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Trafik suçuna verilen para cezalarını
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Araç modellerini ve fiyatlarını
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 17
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Akciğer
B
Kalp
C
Mide
D
Yutak
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Atelle tespit
B
Köprü tekniği
C
Rentek manevrası
D
Kalp masajı
Soru 19
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
Soru 20
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Mide delinmesi
B
Şiddetli baş yaralanması
C
Göğüs zedelenmesi
D
Dalak yırtılması
Soru 21
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
B
Motor hararetinin çok yükseldiğini
C
El freninin çekili olduğunu
D
Yağ basıncının çok düştüğünü
Soru 22
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Şerit değiştirmelerde
C
Virajlarda
D
Sağa ve sola dönüşlerde
Soru 23
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Lastik tekerlekli Traktör
B
Motosiklet
C
Bisiklet
D
Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru 24
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Aracın yükünün fazla olması
B
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
C
Motorun yağ yakması
D
Hava filtresinin kirli olması
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Aracın kriko ile kaldırılması
B
Akü kutup başının çıkartılması
C
Debriyaj pedalına basılması
D
Gaz pedalına basılması
Soru 26
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 27
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
B
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
C
4 numaralı aracın hızını artırması
D
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
Soru 28
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
B
Şeridin sağdan daralacağını
C
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 29
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. yanlış II. doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Emme manifoldu
B
Katalitik konvertör
C
Egzoz manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 31
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sağa dönmeyi
B
Sola dönmeyi
C
U dönüşü yapmayı
D
Park etmeyi
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss505
B
ss503
C
ss506
D
ss504
Soru 33
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Şehirler arası kara yollarında
B
Görev hâli dışında
C
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Soru 34
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Otomobil
B
Traktör
C
Motosiklet
D
Kamyonet
Soru 35
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
35
C
65
D
45
Soru 36
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
110
B
185
C
112
D
177
Soru 37
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
D
Yaya figürlü yeşil ışık
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Sürücü belgesi
B
Servis bakım belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 39
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
2 ve 4
B
1 ve 3
C
3 ve 4
D
1 ve 2
Soru 40
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 41
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
B
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
C
Boyun omurlarında hasar olanlarda
D
Solunum güçlüğü olanlarda
Soru 42
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Köprücük kemiğinin iç kısmına
B
Çene altına
C
Şakak bölgesine
D
Kasığın iç kısmına
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Adalet Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 44
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Kısa farlar ikaz ışığı
B
Sinyal lambası ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
El freni çekili ikaz ışığı
Soru 45
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Diş eti kanaması
B
Toplardamar kanaması
C
Atardamar kanaması
D
Kılcal damar kanaması
Soru 46
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma suyu seviyesini göstermek
B
Motor yağı seviyesini göstermek
C
Elektrolit seviyesini göstermek
D
Antifriz seviyesini göstermek
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Bujilerin yeni olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
C
Yakıt borularının uzun olması
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru 48
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Alternatör
C
Platin
D
Sigorta
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Park etmek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
B
Deri renginin gözlenmesi
C
Solunum sesinin dinlenmesi
D
Soluk verişinin hissedilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir