Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Radyatörün su sızdırması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Isıtma bujilerinin arızalanması
D
Debriyajın kaçırması
Soru 2
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Soğutma suyu seviyesini göstermek
C
Motor yağı seviyesini göstermek
D
Elektrolit seviyesini göstermek
Soru 3
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Motor hararetinin çok yükseldiğini
B
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
C
Yağ basıncının çok düştüğünü
D
El freninin çekili olduğunu
Soru 4
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru 5
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Traktör
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Kamyonet
Soru 6
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
C
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 7
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
110
B
112
C
185
D
177
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
D
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
Soru 9
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss495
B
ss494
C
ss496
D
ss493
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Rentek manevrası
B
Kalp masajı
C
Atelle tespit
D
Köprü tekniği
Soru 12
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Yutak
B
Mide
C
Akciğer
D
Kalp
Soru 13
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
B
Şeridin sağdan daralacağını
C
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
B
Bujilerin yeni olması
C
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
D
Yakıt borularının uzun olması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Servis bakım belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 16
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Tehlikeli madde taşıyan araç
C
Lastik tekerlekli Traktör
D
Motosiklet
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendini üstün görmek
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 18
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Şerit
B
İki yönlü yol
C
Tali yol
D
Bölünmüş yol
Soru 19
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 20
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
B
Çocuk bağlama sistemi
C
Eldiven ve emniyet kemeri
D
Rüzgârlık ve boyun korsesi
Soru 21
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Aynı yönde ilerlemesi
B
U dönüşü yapması
C
Sola dönmesi
D
Sağa dönmesi
Soru 22
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Kılcal damar kanaması
B
Toplardamar kanaması
C
Atardamar kanaması
D
Diş eti kanaması
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Gaz pedalına basılması
B
Aracın kriko ile kaldırılması
C
Debriyaj pedalına basılması
D
Akü kutup başının çıkartılması
Soru 24
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Motorun yağ yakması
D
Aracın yükünün fazla olması
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Adalet Bakanlığı
Soru 26
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
2 ve 4
B
3 ve 4
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 27
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basması
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
D
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
Soru 28
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Araç modellerini ve fiyatlarını
B
Trafik suçuna verilen para cezalarını
C
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
D
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Katalitik konvertör
B
Emme manifoldu
C
Egzoz manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Görüş
B
Aracın muayene tarihi
C
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
D
Aracın yük ve teknik özelliği
Soru 31
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Kasığın iç kısmına
B
Köprücük kemiğinin iç kısmına
C
Şakak bölgesine
D
Çene altına
Soru 32
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koma
B
Kansızlık
C
Bayılmaz
D
Şok
Soru 33
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
I. yanlış II. doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 34
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Sürücü Sertifikası
C
Eğitim Sertifikası
D
Katılım Belgesi
Soru 35
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Dalak yırtılması
B
Göğüs zedelenmesi
C
Mide delinmesi
D
Şiddetli baş yaralanması
Soru 36
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürekli buzla ovulur
B
Sıcak uygulama yapılır
C
Hareketsiz kalması sağlanır
D
Kuvvetli masaj yapılır
Soru 37
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
C
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
D
4 numaralı aracın hızını artırması
Soru 38
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 39
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Sağa ve sola dönüşlerde
B
Şerit değiştirmelerde
C
Bir aracın geçilmesi esnasında
D
Virajlarda
Soru 40
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
45
B
35
C
65
D
55
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss506
B
ss504
C
ss505
D
ss503
Soru 42
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Sigorta
C
Alternatör
D
Platin
Soru 43
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sağa dönmeyi
B
U dönüşü yapmayı
C
Park etmeyi
D
Sola dönmeyi
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Park etmek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 45
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Solunum güçlüğü olanlarda
B
Boyun omurlarında hasar olanlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
Soru 46
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
C
Sindirime yardımcı olmak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Deri renginin gözlenmesi
B
Solunum sesinin dinlenmesi
C
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
D
Soluk verişinin hissedilmesi
Soru 48
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs beklemeli
B
Otobüs ileri gitmeli
C
Traktör beklemeli
D
Traktör geri gitmeli
Soru 49
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Görev hâli dışında
B
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
C
Şehirler arası kara yollarında
D
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Soru 50
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Sinyal lambası ikaz ışığı
D
Kısa farlar ikaz ışığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir