Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Köprü tekniği
B
Atelle tespit
C
Kalp masajı
D
Rentek manevrası
Soru 2
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Akciğer
B
Mide
C
Yutak
D
Kalp
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
B
Görüş
C
Aracın yük ve teknik özelliği
D
Aracın muayene tarihi
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Sağa ve sola dönüşlerde
B
Şerit değiştirmelerde
C
Bir aracın geçilmesi esnasında
D
Virajlarda
Soru 5
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
C
Kollarının baş hizasında durmasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Kırmızı ışıkta beklemek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Yük boşaltmak için beklemek
D
Park etmek
Soru 7
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Deri renginin gözlenmesi
B
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
C
Soluk verişinin hissedilmesi
D
Solunum sesinin dinlenmesi
Soru 9
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sigorta
B
Akü
C
Platin
D
Alternatör
Soru 10
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Düşük hızla seyretmesi
B
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
Soru 11
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Motosiklet
B
Traktör
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss505
B
ss506
C
ss503
D
ss504
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Adalet Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 14
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs ileri gitmeli
B
Traktör beklemeli
C
Otobüs beklemeli
D
Traktör geri gitmeli
Soru 15
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
U dönüşü yapması
B
Aynı yönde ilerlemesi
C
Sağa dönmesi
D
Sola dönmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Servis bakım belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss496
B
ss495
C
ss493
D
ss494
Soru 18
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koma
B
Şok
C
Bayılmaz
D
Kansızlık
Soru 19
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır
B
I. yanlış II. doğrudur
C
Her ikisi de yanlıştır
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 20
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Motorun yağ yakması
D
Aracın yükünün fazla olması
Soru 21
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
Soru 22
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 3
B
3 ve 4
C
1 ve 2
D
2 ve 4
Soru 23
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Debriyajın kaçırması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Isıtma bujilerinin arızalanması
D
Radyatörün su sızdırması
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendini üstün görmek
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 26
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
B
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
C
Boyun omurlarında hasar olanlarda
D
Solunum güçlüğü olanlarda
Soru 27
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Çocuk bağlama sistemi
B
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
C
Eldiven ve emniyet kemeri
D
Rüzgârlık ve boyun korsesi
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz supabı
B
Egzoz manifoldu
C
Emme manifoldu
D
Katalitik konvertör
Soru 29
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sağdan daralacağını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
D
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 30
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Görev hâli dışında
B
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
C
Şehirler arası kara yollarında
D
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Aracın kriko ile kaldırılması
B
Debriyaj pedalına basılması
C
Akü kutup başının çıkartılması
D
Gaz pedalına basılması
Soru 32
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
C
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 33
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
B
Yağ basıncının çok düştüğünü
C
Motor hararetinin çok yükseldiğini
D
El freninin çekili olduğunu
Soru 34
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Trafik suçuna verilen para cezalarını
B
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
C
Araç modellerini ve fiyatlarını
D
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
Soru 35
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Kısa farlar ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Sinyal lambası ikaz ışığı
Soru 36
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
B
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
C
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
D
4 numaralı aracın hızını artırması
Soru 37
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Lastik tekerlekli Traktör
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Motosiklet
Soru 38
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Toplardamar kanaması
B
Kılcal damar kanaması
C
Atardamar kanaması
D
Diş eti kanaması
Soru 39
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır
B
Sıcak uygulama yapılır
C
Kuvvetli masaj yapılır
D
Sürekli buzla ovulur
Soru 40
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
45
C
65
D
35
Soru 41
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
U dönüşü yapmayı
B
Sağa dönmeyi
C
Park etmeyi
D
Sola dönmeyi
Soru 42
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Kasığın iç kısmına
B
Şakak bölgesine
C
Köprücük kemiğinin iç kısmına
D
Çene altına
Soru 43
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elektrolit seviyesini göstermek
B
Soğutma suyu seviyesini göstermek
C
Antifriz seviyesini göstermek
D
Motor yağı seviyesini göstermek
Soru 44
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Sindirime yardımcı olmak
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 45
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Mide delinmesi
B
Dalak yırtılması
C
Şiddetli baş yaralanması
D
Göğüs zedelenmesi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
B
Yakıt borularının uzun olması
C
Bujilerin yeni olması
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru 47
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
D
Yaya figürlü yeşil ışık
Soru 48
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
112
B
185
C
177
D
110
Soru 49
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Eğitim Sertifikası
B
Katılım Belgesi
C
Sürücü Belgesi
D
Sürücü Sertifikası
Soru 50
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
İki yönlü yol
B
Bölünmüş yol
C
Şerit
D
Tali yol
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir