Anasayfa / Trafik Soruları / 27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 2
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
20
B
5
C
15
D
10
Soru 3
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Doğru gitmeli
B
Beklemeli
C
Geriye Dönmeli
D
Sola dönmeli
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss509
B
ss510
C
ss511
D
ss508
Soru 5
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
70
B
80
C
50
D
30
Soru 6
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru 7
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 8
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
C
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
Soru 9
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
B
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
B
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
C
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss517
B
ss519
C
ss518
D
ss520
Soru 12
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
Her ikisi de yanlıştır
D
I. yanlış II. doğrudur
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss563
A
Sola mecburi yönü
B
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
C
Tünele yaklaşıldığını
D
Sola tehlikeli devamlı virajı
Soru 14
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boyun korsesi
B
Takograf
C
Emniyet kemeri
D
Çekme halatı
Soru 15
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
B
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
C
Durmadan geçmeli
D
Durup beklemeli
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Sağlık şartı
B
Motorlu araç sahibi olma şartı
C
Eğitim ve sınav şartı
D
Öğrenim şartı
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 18
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
30
B
20
C
40
D
50
Soru 19
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
C
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 20
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
B
Hızını azaltması
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss516
B
ss514
C
ss515
D
ss557
Soru 22
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Araçların aynı şeritte seyretmesi
B
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
C
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
D
Takip mesafesinin azaltılması
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Araç trafiğine kapalı yolu
B
Öndeki taşıtı geçme yasağını
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 24
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 25
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss522
C
ss523
D
ss521
Soru 26
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B
Azami hız sınırını aşmışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Soru 27
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
B
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
C
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
D
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir