Anasayfa / Trafik Soruları / 27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
B
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
C
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
D
Hızını azaltması
Soru 2
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
B
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
C
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
Soru 3
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
I. yanlış II. doğrudur
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 4
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru 5
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Beklemeli
B
Doğru gitmeli
C
Sola dönmeli
D
Geriye Dönmeli
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss515
B
ss516
C
ss557
D
ss514
Soru 7
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
50
B
30
C
70
D
80
Soru 8
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Araçların aynı şeritte seyretmesi
B
Takip mesafesinin azaltılması
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
B
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
C
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 10
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Hız sınırlaması sonunu
B
Araç trafiğine kapalı yolu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss519
B
ss517
C
ss518
D
ss520
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss509
B
ss508
C
ss510
D
ss511
Soru 14
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
D
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Eğitim ve sınav şartı
B
Motorlu araç sahibi olma şartı
C
Öğrenim şartı
D
Sağlık şartı
Soru 16
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
D
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
Soru 17
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss522
C
ss523
D
ss521
Soru 18
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Durmadan geçmeli
C
Durup beklemeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss563
A
Sola mecburi yönü
B
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
C
Tünele yaklaşıldığını
D
Sola tehlikeli devamlı virajı
Soru 20
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 21
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
B
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Azami hız sınırını aşmışsa
Soru 22
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
30
B
40
C
50
D
20
Soru 23
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekme halatı
B
Boyun korsesi
C
Emniyet kemeri
D
Takograf
Soru 24
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 25
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
10
B
15
C
5
D
20
Soru 26
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C
Araçların muayenesini yapmak
D
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir