Anasayfa / Trafik Soruları / 27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss508
B
ss510
C
ss511
D
ss509
Soru 2
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Durup beklemeli
C
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
D
Durmadan geçmeli
Soru 3
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
20
C
30
D
40
Soru 4
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
B
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
C
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
D
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
Soru 5
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Araç trafiğine kapalı yolu
B
Öndeki taşıtı geçme yasağını
C
Geçme yasağı sonunu
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
B
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
C
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
D
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Soru 7
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
B
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
C
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
D
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
Soru 8
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
20
B
15
C
5
D
10
Soru 9
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını azaltması
B
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
Soru 10
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
B
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 11
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 12
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Sola dönmeli
B
Doğru gitmeli
C
Beklemeli
D
Geriye Dönmeli
Soru 13
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss521
C
ss522
D
ss523
Soru 14
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
B
Takip mesafesinin azaltılması
C
Araçların aynı şeritte seyretmesi
D
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
Soru 15
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Uygun mesafede mutlaka durması
B
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 16
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 17
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
B
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
D
Azami hız sınırını aşmışsa
Soru 18
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
Her ikisi de doğrudur
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Öğrenim şartı
B
Motorlu araç sahibi olma şartı
C
Sağlık şartı
D
Eğitim ve sınav şartı
Soru 20
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
30
B
70
C
50
D
80
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss563
A
Sola tehlikeli devamlı virajı
B
Sola mecburi yönü
C
Tünele yaklaşıldığını
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 22
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
D
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
Soru 23
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boyun korsesi
B
Emniyet kemeri
C
Çekme halatı
D
Takograf
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss557
B
ss514
C
ss515
D
ss516
Soru 25
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss518
B
ss519
C
ss520
D
ss517
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir