Anasayfa / Trafik Soruları / 27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss511
B
ss509
C
ss510
D
ss508
Soru 2
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Durmadan geçmeli
B
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
C
Durup beklemeli
D
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
Soru 3
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss523
C
ss521
D
ss522
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
B
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
C
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
D
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
Soru 5
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
15
B
20
C
5
D
10
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss557
B
ss515
C
ss516
D
ss514
Soru 7
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Öndeki taşıtı geçme yasağını
B
Geçme yasağı sonunu
C
Araç trafiğine kapalı yolu
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 9
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
D
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
Soru 10
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emniyet kemeri
B
Boyun korsesi
C
Çekme halatı
D
Takograf
Soru 11
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss517
B
ss519
C
ss518
D
ss520
Soru 13
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
B
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
C
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 14
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Geriye Dönmeli
B
Sola dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Beklemeli
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 16
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 17
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
B
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
D
Hızını azaltması
Soru 18
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
C
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
D
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 19
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
B
Azami hız sınırını aşmışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 20
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
B
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
C
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
D
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
Soru 21
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
20
C
30
D
40
Soru 22
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Öğrenim şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Sağlık şartı
D
Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru 24
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Araçların aynı şeritte seyretmesi
B
Takip mesafesinin azaltılması
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss563
A
Sola tehlikeli devamlı virajı
B
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
C
Sola mecburi yönü
D
Tünele yaklaşıldığını
Soru 26
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
70
B
50
C
30
D
80
Soru 27
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
Her ikisi de yanlıştır
C
Her ikisi de doğrudur
D
I. doğru II. yanlıştır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir