Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kan dolaşımını yavaşlatmak
B
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D
Solunum sıkıntısını azaltmak
Soru 2
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Kalp spazmı
C
Kalp krizi
D
Göğüs ağrısı
Soru 3
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını azaltması
B
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
C
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
D
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Sağlık şartı
B
Öğrenim şartı
C
Eğitim ve sınav şartı
D
Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru 5
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Sola dönmeli
B
Geriye Dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Beklemeli
Soru 6
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss523
B
ss522
C
ss524
D
ss521
Soru 7
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
Her ikisi de doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
I. yanlış II. doğrudur
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Tünele yaklaşıldığını
B
Sola mecburi yönü
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Sola tehlikeli devamlı virajı
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Göğüs
B
Kol
C
Boyun
D
Bacak
Soru 10
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
B
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
C
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
D
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
B
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
C
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
D
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss446
B
ss507
C
ss448
D
ss447
Soru 13
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boyun korsesi
B
Emniyet kemeri
C
Çekme halatı
D
Takograf
Soru 14
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Temiz hava almasının sağlanması
B
Şok pozisyonunda yatırılması
C
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
D
Soğuk içecekler içirilmesi
Soru 15
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
B
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 16
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
C
Durmadan geçmeli
D
Durup beklemeli
Soru 17
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss517
B
ss520
C
ss519
D
ss518
Soru 20
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
B
Takip mesafesinin azaltılması
C
Araçların aynı şeritte seyretmesi
D
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
Soru 21
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
30
B
20
C
50
D
40
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
Araçların muayenesini yapmak
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
B
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
C
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
D
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
Soru 24
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Marş motorunun arızalanması
B
Fren hidroliğinin bitmesi
C
Akünün boşalması
D
Yağın azalması
Soru 25
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 26
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
B
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
C
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
D
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 27
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
B
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
C
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
D
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 28
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
B
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
C
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
D
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Soru 29
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 30
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Omurga
B
Dirsek
C
El bileği
D
Kafatası
Soru 31
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
C
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
D
Akü şarj ikaz ışığı
Soru 33
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Hız sınırlaması sonunu
B
Öndeki taşıtı geçme yasağını
C
Araç trafiğine kapalı yolu
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 34
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
B
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
C
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Yakıt tüketimini artırmak
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
Soru 36
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Azami hız sınırını aşmışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 37
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 38
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Akünün boşalması
D
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 39
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Kutup başları gevşetilmeli
B
Asit ilave edilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 40
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
10
B
15
C
20
D
5
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Motor soğutma suyu
B
Fren hidroliği
C
Akü elektroliti
D
Cam suyu
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Kilometre sayacı
B
Direksiyon
C
Amortisör
D
Diferansiyel
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss508
B
ss509
C
ss510
D
ss511
Soru 44
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Diş eti kanaması
B
Dolaşımı
C
Bilinci
D
Solunumu
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss516
B
ss515
C
ss557
D
ss514
Soru 46
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
C
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
D
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
Soru 47
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
30
B
80
C
50
D
70
Soru 48
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Kısmi tıkanma
B
Damar tıkanması
C
Tam tıkanma
D
Solunum durması
Soru 49
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Araç bir tarafa çeker
B
Frenlerden ses gelir
C
Fren hidroliği azalır
D
Fren pedalı sertleşir
Soru 50
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir