Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
B
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
C
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss446
B
ss447
C
ss448
D
ss507
Soru 4
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
I. yanlış II. doğrudur
D
Her ikisi de yanlıştır
Soru 5
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
C
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Kafatası
B
Dirsek
C
El bileği
D
Omurga
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
B
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
C
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
D
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss520
B
ss517
C
ss519
D
ss518
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
C
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
D
Akü şarj ikaz ışığı
Soru 11
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Damar tıkanması
B
Kısmi tıkanma
C
Solunum durması
D
Tam tıkanma
Soru 12
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
B
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
C
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
Soru 13
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 14
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Geriye Dönmeli
B
Sola dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Beklemeli
Soru 15
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
B
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
C
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
D
Hızını azaltması
Soru 16
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Asit ilave edilmeli
B
Hava filtresi değiştirilmeli
C
Kutup başları gevşetilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss557
B
ss516
C
ss515
D
ss514
Soru 18
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
20
C
30
D
50
Soru 19
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Araç bir tarafa çeker
B
Frenlerden ses gelir
C
Fren hidroliği azalır
D
Fren pedalı sertleşir
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Diferansiyel
B
Kilometre sayacı
C
Amortisör
D
Direksiyon
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
D
Yakıt tüketimini artırmak
Soru 22
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Kalp spazmı
C
Göğüs ağrısı
D
Kalp krizi
Soru 23
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Bilinci
B
Solunumu
C
Dolaşımı
D
Diş eti kanaması
Soru 24
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 25
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 26
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
C
Durup beklemeli
D
Durmadan geçmeli
Soru 27
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss523
B
ss524
C
ss521
D
ss522
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss510
B
ss508
C
ss509
D
ss511
Soru 29
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Tünele yaklaşıldığını
B
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
C
Sola mecburi yönü
D
Sola tehlikeli devamlı virajı
Soru 30
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Hız sınırlaması sonunu
B
Araç trafiğine kapalı yolu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru 31
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 32
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
B
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
C
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
D
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Soru 33
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 34
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 35
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
C
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
D
Akünün boşalması
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Motor soğutma suyu
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Cam suyu
Soru 37
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Marş motorunun arızalanması
B
Fren hidroliğinin bitmesi
C
Akünün boşalması
D
Yağın azalması
Soru 38
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
30
B
70
C
80
D
50
Soru 39
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
B
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 40
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
B
Azami hız sınırını aşmışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 41
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
10
B
5
C
15
D
20
Soru 42
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
B
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
C
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
D
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
Soru 43
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boyun korsesi
B
Çekme halatı
C
Emniyet kemeri
D
Takograf
Soru 44
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Göğüs
B
Bacak
C
Boyun
D
Kol
Soru 45
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Şok pozisyonunda yatırılması
B
Temiz hava almasının sağlanması
C
Soğuk içecekler içirilmesi
D
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Öğrenim şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Motorlu araç sahibi olma şartı
D
Sağlık şartı
Soru 47
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum sıkıntısını azaltmak
B
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
C
Kan dolaşımını yavaşlatmak
D
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Soru 48
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
C
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
D
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 49
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
B
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
C
Takip mesafesinin azaltılması
D
Araçların aynı şeritte seyretmesi
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
B
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
C
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
D
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir