Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Kısmi tıkanma
B
Solunum durması
C
Tam tıkanma
D
Damar tıkanması
Soru 2
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss521
C
ss523
D
ss522
Soru 3
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
50
B
30
C
80
D
70
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Kilometre sayacı
B
Amortisör
C
Direksiyon
D
Diferansiyel
Soru 5
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Fren hidroliğinin bitmesi
B
Akünün boşalması
C
Marş motorunun arızalanması
D
Yağın azalması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss507
B
ss447
C
ss446
D
ss448
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss519
B
ss518
C
ss517
D
ss520
Soru 8
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
B
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
C
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Göğüs
B
Kol
C
Bacak
D
Boyun
Soru 10
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
B
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
C
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
D
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 11
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 12
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Tünele yaklaşıldığını
B
Sola tehlikeli devamlı virajı
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Sola mecburi yönü
Soru 13
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Akünün boşalması
D
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
B
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
C
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
D
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Akü elektroliti
B
Motor soğutma suyu
C
Cam suyu
D
Fren hidroliği
Soru 16
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Beklemeli
B
Sola dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Geriye Dönmeli
Soru 17
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
D
Hızını azaltması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Akü şarj ikaz ışığı
B
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 20
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp krizi
B
Kalp masajı
C
Kalp spazmı
D
Göğüs ağrısı
Soru 21
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
15
B
5
C
20
D
10
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss510
B
ss508
C
ss509
D
ss511
Soru 23
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
Soru 24
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Fren hidroliği azalır
B
Fren pedalı sertleşir
C
Araç bir tarafa çeker
D
Frenlerden ses gelir
Soru 25
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 26
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Omurga
B
Kafatası
C
El bileği
D
Dirsek
Soru 27
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum sıkıntısını azaltmak
B
Kan dolaşımını yavaşlatmak
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Soru 28
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss515
B
ss557
C
ss514
D
ss516
Soru 30
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
C
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
D
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
Soru 31
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Asit ilave edilmeli
B
Kutup başları gevşetilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 32
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Azami hız sınırını aşmışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Yakıt tüketimini artırmak
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
D
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
Soru 34
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boyun korsesi
B
Çekme halatı
C
Emniyet kemeri
D
Takograf
Soru 35
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
C
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
D
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
Soru 36
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Takip mesafesinin azaltılması
B
Araçların aynı şeritte seyretmesi
C
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
D
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
Soru 37
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 38
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
B
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
C
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
B
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
C
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
D
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
Soru 40
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
B
Soğuk içecekler içirilmesi
C
Şok pozisyonunda yatırılması
D
Temiz hava almasının sağlanması
Soru 41
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
B
Durmadan geçmeli
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Durup beklemeli
Soru 42
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır
B
Her ikisi de doğrudur
C
Her ikisi de yanlıştır
D
I. yanlış II. doğrudur
Soru 43
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Araç trafiğine kapalı yolu
B
Geçme yasağı sonunu
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Eğitim ve sınav şartı
B
Sağlık şartı
C
Motorlu araç sahibi olma şartı
D
Öğrenim şartı
Soru 45
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
40
C
50
D
30
Soru 46
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Dolaşımı
B
Bilinci
C
Diş eti kanaması
D
Solunumu
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
B
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
C
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
D
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Soru 48
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
B
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
C
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
D
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Soru 49
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 50
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir