Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Frenlerden ses gelir
B
Araç bir tarafa çeker
C
Fren pedalı sertleşir
D
Fren hidroliği azalır
Soru 2
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Takip mesafesinin azaltılması
B
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
C
Araçların aynı şeritte seyretmesi
D
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
Soru 3
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Tam tıkanma
B
Solunum durması
C
Kısmi tıkanma
D
Damar tıkanması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
B
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
C
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
D
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Soru 5
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Durup beklemeli
B
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
C
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
D
Durmadan geçmeli
Soru 6
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
B
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
C
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
Soru 7
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akünün boşalması
B
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Geçme yasağı sonunu
B
Öndeki taşıtı geçme yasağını
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Araç trafiğine kapalı yolu
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss507
B
ss447
C
ss448
D
ss446
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C
Araçların muayenesini yapmak
D
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
Soru 11
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boyun korsesi
B
Emniyet kemeri
C
Takograf
D
Çekme halatı
Soru 12
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
20
B
10
C
5
D
15
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Omurga
B
Kafatası
C
Dirsek
D
El bileği
Soru 14
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Göğüs ağrısı
B
Kalp masajı
C
Kalp spazmı
D
Kalp krizi
Soru 15
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
B
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
C
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
D
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
B
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
C
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
D
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
Soru 17
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
30
C
50
D
40
Soru 18
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Azami hız sınırını aşmışsa
D
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Soru 19
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Bilinci
B
Dolaşımı
C
Solunumu
D
Diş eti kanaması
Soru 20
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
C
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
D
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
Soru 21
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Kutup başları gevşetilmeli
B
Asit ilave edilmeli
C
Saf su ilave edilmeli
D
Hava filtresi değiştirilmeli
Soru 22
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
B
Akü şarj ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
Soru 24
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
D
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 25
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Bacak
B
Kol
C
Göğüs
D
Boyun
Soru 26
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını azaltması
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
C
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
D
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
Soru 27
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
B
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
C
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
Soru 28
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Doğru gitmeli
B
Beklemeli
C
Geriye Dönmeli
D
Sola dönmeli
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Soru 30
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Sola mecburi yönü
C
Tünele yaklaşıldığını
D
Sola tehlikeli devamlı virajı
Soru 31
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Cam suyu
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Motor soğutma suyu
Soru 33
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
70
B
80
C
50
D
30
Soru 34
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 35
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Yağın azalması
B
Fren hidroliğinin bitmesi
C
Akünün boşalması
D
Marş motorunun arızalanması
Soru 36
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Uygun mesafede mutlaka durması
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss516
B
ss515
C
ss514
D
ss557
Soru 38
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
B
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
C
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
D
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Yakıt tüketimini artırmak
D
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Öğrenim şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Motorlu araç sahibi olma şartı
D
Sağlık şartı
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss520
B
ss517
C
ss518
D
ss519
Soru 42
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum sıkıntısını azaltmak
B
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
C
Kan dolaşımını yavaşlatmak
D
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Soru 43
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 44
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss522
B
ss524
C
ss523
D
ss521
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Amortisör
B
Direksiyon
C
Kilometre sayacı
D
Diferansiyel
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss509
B
ss511
C
ss510
D
ss508
Soru 47
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
B
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
C
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
D
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 48
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
B
Soğuk içecekler içirilmesi
C
Temiz hava almasının sağlanması
D
Şok pozisyonunda yatırılması
Soru 49
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
Her ikisi de yanlıştır
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 50
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir