Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
B
Akü şarj ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
Soru 2
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 3
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Beklemeli
B
Geriye Dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Sola dönmeli
Soru 4
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Göğüs ağrısı
B
Kalp spazmı
C
Kalp krizi
D
Kalp masajı
Soru 5
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
5
B
10
C
15
D
20
Soru 6
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Azami hız sınırını aşmışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 7
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
B
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
C
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
D
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
Soru 9
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boyun korsesi
B
Takograf
C
Emniyet kemeri
D
Çekme halatı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss509
B
ss510
C
ss508
D
ss511
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss518
B
ss519
C
ss520
D
ss517
Soru 12
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Durmadan geçmeli
B
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
C
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
D
Durup beklemeli
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Yakıt tüketimini artırmak
B
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
C
Motorun erken ısınmasını sağlamak
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss557
B
ss514
C
ss515
D
ss516
Soru 15
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Göğüs
B
Bacak
C
Kol
D
Boyun
Soru 16
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
B
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
C
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
D
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
Soru 17
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
I. yanlış II. doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Araçların muayenesini yapmak
Soru 19
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 20
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
B
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
C
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
D
Hızını azaltması
Soru 21
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
B
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
C
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
D
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Tünele yaklaşıldığını
B
Sola mecburi yönü
C
Sola tehlikeli devamlı virajı
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Sağlık şartı
B
Motorlu araç sahibi olma şartı
C
Eğitim ve sınav şartı
D
Öğrenim şartı
Soru 24
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Öndeki taşıtı geçme yasağını
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Araç trafiğine kapalı yolu
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 26
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss522
B
ss523
C
ss521
D
ss524
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Motor soğutma suyu
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Cam suyu
Soru 28
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Araçların aynı şeritte seyretmesi
B
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Takip mesafesinin azaltılması
Soru 29
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Soğuk içecekler içirilmesi
B
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
C
Temiz hava almasının sağlanması
D
Şok pozisyonunda yatırılması
Soru 30
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Solunum durması
B
Kısmi tıkanma
C
Damar tıkanması
D
Tam tıkanma
Soru 31
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum sıkıntısını azaltmak
B
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
C
Kan dolaşımını yavaşlatmak
D
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Soru 32
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Akünün boşalması
B
Yağın azalması
C
Fren hidroliğinin bitmesi
D
Marş motorunun arızalanması
Soru 33
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
B
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
C
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
D
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
Soru 36
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 37
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
C
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
D
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Soru 38
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
C
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
D
Akünün boşalması
Soru 39
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
B
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
C
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
D
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Soru 40
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Asit ilave edilmeli
B
Hava filtresi değiştirilmeli
C
Kutup başları gevşetilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 41
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
B
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
C
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
D
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
Soru 42
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Direksiyon
B
Diferansiyel
C
Amortisör
D
Kilometre sayacı
Soru 44
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Fren hidroliği azalır
B
Araç bir tarafa çeker
C
Frenlerden ses gelir
D
Fren pedalı sertleşir
Soru 45
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
50
B
30
C
70
D
80
Soru 46
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Diş eti kanaması
B
Solunumu
C
Bilinci
D
Dolaşımı
Soru 47
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 48
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
30
C
50
D
40
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss446
B
ss507
C
ss448
D
ss447
Soru 50
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Dirsek
B
Omurga
C
Kafatası
D
El bileği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir