Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Solunum durması
B
Damar tıkanması
C
Tam tıkanma
D
Kısmi tıkanma
Soru 2
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
B
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
D
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Omurga
B
Kafatası
C
El bileği
D
Dirsek
Soru 4
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
50
C
40
D
30
Soru 5
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Göğüs ağrısı
B
Kalp masajı
C
Kalp krizi
D
Kalp spazmı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss509
B
ss511
C
ss510
D
ss508
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss515
B
ss557
C
ss514
D
ss516
Soru 8
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Beklemeli
B
Doğru gitmeli
C
Sola dönmeli
D
Geriye Dönmeli
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Araç trafiğine kapalı yolu
B
Öndeki taşıtı geçme yasağını
C
Geçme yasağı sonunu
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 10
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss523
B
ss521
C
ss522
D
ss524
Soru 11
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 12
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Araç bir tarafa çeker
B
Fren hidroliği azalır
C
Fren pedalı sertleşir
D
Frenlerden ses gelir
Soru 13
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 14
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
B
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Amortisör
B
Diferansiyel
C
Direksiyon
D
Kilometre sayacı
Soru 16
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum sıkıntısını azaltmak
B
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
C
Kan dolaşımını yavaşlatmak
D
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
Soru 18
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
B
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
C
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
D
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Soru 19
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
B
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
C
Araçların aynı şeritte seyretmesi
D
Takip mesafesinin azaltılması
Soru 20
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Saf su ilave edilmeli
B
Kutup başları gevşetilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Asit ilave edilmeli
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss447
B
ss507
C
ss448
D
ss446
Soru 22
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 23
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
B
Azami hız sınırını aşmışsa
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Soru 24
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Akünün boşalması
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
B
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
C
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
D
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Soru 26
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
B
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
C
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
D
Hızını azaltması
Soru 27
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
B
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
C
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
Soru 28
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Durmadan geçmeli
C
Durup beklemeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Akü elektroliti
B
Motor soğutma suyu
C
Fren hidroliği
D
Cam suyu
Soru 30
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
B
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
C
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
Soru 31
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Kol
B
Bacak
C
Boyun
D
Göğüs
Soru 32
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
B
Şok pozisyonunda yatırılması
C
Temiz hava almasının sağlanması
D
Soğuk içecekler içirilmesi
Soru 33
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 34
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 35
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Solunumu
B
Dolaşımı
C
Diş eti kanaması
D
Bilinci
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Eğitim ve sınav şartı
B
Öğrenim şartı
C
Motorlu araç sahibi olma şartı
D
Sağlık şartı
Soru 37
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
Her ikisi de doğrudur
C
I. yanlış II. doğrudur
D
I. doğru II. yanlıştır
Soru 38
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takograf
B
Çekme halatı
C
Boyun korsesi
D
Emniyet kemeri
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
B
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
C
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 40
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
C
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 41
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 42
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
15
B
10
C
5
D
20
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Yakıt tüketimini artırmak
D
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
Soru 44
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
30
B
50
C
80
D
70
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
B
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
C
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
D
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
Soru 47
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
B
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
C
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 48
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Marş motorunun arızalanması
B
Yağın azalması
C
Fren hidroliğinin bitmesi
D
Akünün boşalması
Soru 49
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Sola mecburi yönü
B
Tünele yaklaşıldığını
C
Sola tehlikeli devamlı virajı
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss520
B
ss517
C
ss518
D
ss519
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir