Anasayfa / Trafik Soruları / 22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

22 Mart 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss555
B
ss554
C
ss556
D
ss557
Soru 2
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss546
B
ss547
C
ss549
D
ss548
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
B
Koyu renk giysiler giyilmesi
C
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 4
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Hareket sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Merkezi sinir sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss537
B
ss536
C
ss535
D
ss538
Soru 6
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
B
Yolu hemen trafiğe açmak
C
Akan trafiği kontrol etmek
D
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
Soru 7
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
4,5
B
1,5
C
2,5
D
3,5
Soru 8
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Düz gitmeleri
B
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
C
Düz gideceklerse beklemeleri
D
Sağa döneceklerse beklemeleri
Soru 9
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ticari taşıt
B
Arazi taşıtı
C
Taşıt katarı
D
Araç
Soru 10
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
C
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
D
Diğer araçların durmasını sağlamalı
Soru 11
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorun durdurulmasına
B
El freninin çekilmesine
C
Park lambasının yakılmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 12
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Birkaç defa korna çalarak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
Soru 13
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
1 ve 2
B
2 ve 4
C
1 ve 3
D
Yalnız 1
Soru 14
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
20
C
40
D
60
Soru 15
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otomobil
B
Minibüs
C
Otobüs
D
Motosiklet
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
B
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C
Kasisli yolu
D
Açılan köprüye yaklaşıldığını
Soru 17
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 18
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
4
B
1
C
2
D
3
Soru 19
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
60
B
30
C
50
D
40
Soru 20
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
C
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
D
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
Soru 21
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
D
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 22
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss541
B
ss542
C
ss539
D
ss540
Soru 23
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1, 2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 24
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yolun solundan gitmesi
B
Sağa dönüş lambasını yakması
C
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 25
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss521
C
ss543
D
ss522
Soru 26
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Bencillikten uzak durulması
B
Birdenbire sinirlenilmesi
C
Aşırı tepki gösterilmesi
D
Kaba ve saldırgan davranılması
Soru 27
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Batı
C
Kuzey
D
Güney
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir