Anasayfa / Trafik Soruları / 22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

22 Mart 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
Yalnız 1
B
2 ve 4
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 2
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 3
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
40
B
60
C
30
D
50
Soru 4
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss539
B
ss540
C
ss542
D
ss541
Soru 5
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Minibüs
Soru 6
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
B
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
C
Yolu hemen trafiğe açmak
D
Akan trafiği kontrol etmek
Soru 7
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
4
B
1
C
2
D
3
Soru 8
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
B
Düz gideceklerse beklemeleri
C
Sağa döneceklerse beklemeleri
D
Düz gitmeleri
Soru 9
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
20
B
40
C
60
D
30
Soru 10
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss535
B
ss537
C
ss538
D
ss536
Soru 12
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorun durdurulmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
El freninin çekilmesine
D
Park lambasının yakılmasına
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
B
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
C
Aracın kapılarının açık tutulması
D
Koyu renk giysiler giyilmesi
Soru 14
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Birdenbire sinirlenilmesi
B
Aşırı tepki gösterilmesi
C
Kaba ve saldırgan davranılması
D
Bencillikten uzak durulması
Soru 15
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss549
B
ss547
C
ss548
D
ss546
Soru 16
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Güney
C
Batı
D
Doğu
Soru 17
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Soru 18
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
B
Sağa dönüş lambasını yakması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Yolun solundan gitmesi
Soru 19
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss556
B
ss555
C
ss557
D
ss554
Soru 20
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
B
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
C
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
D
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Soru 21
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Merkezi sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 22
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
2,5
C
1,5
D
4,5
Soru 23
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss543
B
ss522
C
ss524
D
ss521
Soru 24
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç
B
Taşıt katarı
C
Ticari taşıt
D
Arazi taşıtı
Soru 25
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1, 2 ve 3
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 26
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Diğer araçların durmasını sağlamalı
B
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
C
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
Soru 27
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
B
Kasisli yolu
C
Açılan köprüye yaklaşıldığını
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir