Anasayfa / Trafik Soruları / 22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

22 Mart 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otobüs
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Minibüs
Soru 2
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi
D
Merkezi sinir sistemi
Soru 3
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss537
B
ss536
C
ss538
D
ss535
Soru 5
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Batı
C
Güney
D
Doğu
Soru 6
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
El freninin çekilmesine
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
Park lambasının yakılmasına
D
Motorun durdurulmasına
Soru 7
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Akan trafiği kontrol etmek
B
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
C
Yolu hemen trafiğe açmak
D
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
Soru 8
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
C
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
D
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Soru 9
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss555
B
ss556
C
ss554
D
ss557
Soru 10
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yolun solundan gitmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Sağa dönüş lambasını yakması
D
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
Soru 11
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Düz gitmeleri
B
Sağa döneceklerse beklemeleri
C
Düz gideceklerse beklemeleri
D
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
Soru 12
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
30
B
50
C
60
D
40
Soru 13
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 14
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Birdenbire sinirlenilmesi
B
Aşırı tepki gösterilmesi
C
Kaba ve saldırgan davranılması
D
Bencillikten uzak durulması
Soru 15
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 16
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ticari taşıt
B
Arazi taşıtı
C
Taşıt katarı
D
Araç
Soru 17
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Açılan köprüye yaklaşıldığını
B
Kasisli yolu
C
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 18
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss541
B
ss539
C
ss542
D
ss540
Soru 19
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
C
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
D
Diğer araçların durmasını sağlamalı
Soru 20
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
1 ve 3
B
Yalnız 1
C
2 ve 4
D
1 ve 2
Soru 21
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Acil uyarı ışıklarını yakarak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 22
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
20
C
60
D
30
Soru 23
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 3
B
2 ve 3
C
1, 2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 24
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss546
B
ss547
C
ss548
D
ss549
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Koyu renk giysiler giyilmesi
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
D
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
Soru 26
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
3,5
C
4,5
D
1,5
Soru 27
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss522
C
ss521
D
ss543
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir