Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
B
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
C
Solunum ve nabız kontrolü
D
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
Soru 2
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Açık camlar varsa kapatılır
B
Önemsenmez yola devam edilir
C
Motorun devri artılır
D
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
Soru 3
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
B
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
C
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
D
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
Soru 4
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ticari taşıt
B
Taşıt katarı
C
Araç
D
Arazi taşıtı
Soru 5
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 6
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I,II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 7
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Birdenbire sinirlenilmesi
B
Bencillikten uzak durulması
C
Kaba ve saldırgan davranılması
D
Aşırı tepki gösterilmesi
Soru 8
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
B
El freni çekiliyse bırakılır.
C
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
D
Vites boş konuma alınır.
Soru 9
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
2 ve 3
B
1 ve 2
C
1, 2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 10
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yolun solundan gitmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D
Sağa dönüş lambasını yakması
Soru 11
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss521
B
ss543
C
ss524
D
ss522
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Aracın kapılarının açık tutulması
B
Koyu renk giysiler giyilmesi
C
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
D
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
Soru 13
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
C
Vücut ısısının düşürülmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 14
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
B
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
C
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
D
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
Soru 16
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulma
B
Kulak çınlaması
C
Şok
D
Kalp durması
Soru 17
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Antifiriz
B
Benzin
C
Motorin
D
Su buharı
Soru 18
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Trafik yoğunluğunun azaltılması
B
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
C
Temiz olmayan yakıt kullanılması
D
Gürültü kirliliğinin azaltılması
Soru 19
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss540
B
ss541
C
ss542
D
ss539
Soru 20
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sırtta taşıma yöntemi
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Rentek manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
Soru 21
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
Yalnız 1
B
2 ve 4
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 22
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 23
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
2CM
B
5CM
C
1CM
D
6CM
Soru 24
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss557
B
ss555
C
ss556
D
ss554
Soru 25
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
B
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
C
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 26
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss549
B
ss548
C
ss546
D
ss547
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Kandaki oksijen oranının artması
B
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
C
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
D
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss535
B
ss537
C
ss538
D
ss536
Soru 29
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Yağ Lambası
B
Şarj Lambası
C
Sinyal Lambası
D
Korna
Soru 30
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
60
B
50
C
30
D
40
Soru 31
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
60
B
40
C
30
D
20
Soru 32
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Motor devir göstergesinin arızalanması
C
Akünün boşalması
D
Far ampullerinin patlaması
Soru 33
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
El freninin çekilmesine
B
Park lambasının yakılmasına
C
Motorun durdurulmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
C
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt seviyesi kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt kaçağı kontrolü
D
Yakıt filtresi kontrolü
Soru 36
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Sağa döneceklerse beklemeleri
B
Düz gitmeleri
C
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D
Düz gideceklerse beklemeleri
Soru 37
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 38
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Merkezi sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 39
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
1,5
C
2,5
D
4,5
Soru 40
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Saç dökülmesine
B
Bilinç seviyesinin artmasına
C
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
D
Omurilik zedelenmesine
Soru 41
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
B
Diğer araçların durmasını sağlamalı
C
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 42
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Güney
C
Doğu
D
Kuzey
Soru 43
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
B
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
C
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
D
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Soru 44
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Açılan köprüye yaklaşıldığını
B
Kasisli yolu
C
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
D
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
Soru 45
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Yolu hemen trafiğe açmak
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Soru 46
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Rot ayarının bozulması
C
Karter contasının yırtılması
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Soru 48
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Soru 49
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sürekli sert ve ani fren yapılması
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Fazla süratten kaçınılması
Soru 50
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Akciğerler
B
Böbrekler
C
Safra kesesi
D
Mide
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir