Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt seviyesi kontrolü
D
Yakıt filtresi kontrolü
Soru 3
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
I,II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 4
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
B
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
C
Yolu hemen trafiğe açmak
D
Akan trafiği kontrol etmek
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
B
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
C
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
D
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
Soru 6
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
4,5
C
1,5
D
3,5
Soru 7
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Soru 8
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss546
B
ss548
C
ss549
D
ss547
Soru 9
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulma
B
Kalp durması
C
Şok
D
Kulak çınlaması
Soru 10
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 11
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
20
C
60
D
30
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Koyu renk giysiler giyilmesi
B
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
C
Aracın kapılarının açık tutulması
D
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss538
B
ss535
C
ss537
D
ss536
Soru 14
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Motosiklet
Soru 15
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
B
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
C
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
D
Solunum ve nabız kontrolü
Soru 16
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Sağa döneceklerse beklemeleri
B
Düz gitmeleri
C
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D
Düz gideceklerse beklemeleri
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
B
Kandaki oksijen oranının artması
C
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
D
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
Soru 18
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Far ampullerinin patlaması
C
Akünün boşalması
D
Motor devir göstergesinin arızalanması
Soru 19
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1, 2 ve 3
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 20
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Aşırı tepki gösterilmesi
B
Kaba ve saldırgan davranılması
C
Birdenbire sinirlenilmesi
D
Bencillikten uzak durulması
Soru 21
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Antifiriz
B
Motorin
C
Su buharı
D
Benzin
Soru 22
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
B
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
C
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
D
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 23
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Doğu
C
Kuzey
D
Güney
Soru 24
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
B
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C
Kasisli yolu
D
Açılan köprüye yaklaşıldığını
Soru 25
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
B
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
C
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 26
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
C
Gürültü kirliliğinin azaltılması
D
Trafik yoğunluğunun azaltılması
Soru 27
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss554
B
ss556
C
ss555
D
ss557
Soru 28
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Solunumun değerlendirilmesini
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
C
Vücut ısısının düşürülmesini
D
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
Soru 29
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
B
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
C
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
D
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
Soru 30
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Park lambasının yakılmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
El freninin çekilmesine
D
Motorun durdurulmasına
Soru 31
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Takip mesafesini azaltması
B
Yolun solundan gitmesi
C
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D
Sağa dönüş lambasını yakması
Soru 32
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 33
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Korna
B
Yağ Lambası
C
Sinyal Lambası
D
Şarj Lambası
Soru 34
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç
B
Taşıt katarı
C
Arazi taşıtı
D
Ticari taşıt
Soru 35
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
30
B
40
C
60
D
50
Soru 36
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss522
C
ss521
D
ss543
Soru 37
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Fazla süratten kaçınılması
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 38
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
B
Diğer araçların durmasını sağlamalı
C
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 39
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni çekiliyse bırakılır.
B
Vites boş konuma alınır.
C
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
D
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
Soru 40
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Saç dökülmesine
B
Bilinç seviyesinin artmasına
C
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
D
Omurilik zedelenmesine
Soru 41
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
1CM
B
2CM
C
5CM
D
6CM
Soru 42
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
B
Açık camlar varsa kapatılır
C
Önemsenmez yola devam edilir
D
Motorun devri artılır
Soru 43
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sırtta taşıma yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C
Rentek manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 44
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss542
B
ss539
C
ss541
D
ss540
Soru 45
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
1 ve 2
B
2 ve 4
C
1 ve 3
D
Yalnız 1
Soru 46
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Acil uyarı ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
Soru 47
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Böbrekler
B
Safra kesesi
C
Akciğerler
D
Mide
Soru 48
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Hareket sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Merkezi sinir sistemi
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Fren balatalarının aşınması
C
Rot ayarının bozulması
D
Karter contasının yırtılması
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan bölgeye masaj yapılması
C
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
D
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir