Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
I,II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 2
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Omurilik zedelenmesine
B
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
C
Saç dökülmesine
D
Bilinç seviyesinin artmasına
Soru 3
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Kuzey
C
Batı
D
Doğu
Soru 4
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
B
Gürültü kirliliğinin azaltılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Soru 5
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otobüs
B
Motosiklet
C
Minibüs
D
Otomobil
Soru 6
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
B
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
C
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
D
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
Soru 7
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ticari taşıt
B
Taşıt katarı
C
Araç
D
Arazi taşıtı
Soru 8
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sırtta taşıma yöntemi
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Rentek manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
Soru 9
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Benzin
B
Su buharı
C
Antifiriz
D
Motorin
Soru 10
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
B
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
C
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
D
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
Soru 11
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 12
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Fazla süratten kaçınılması
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
Soru 13
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Böbrekler
B
Mide
C
Safra kesesi
D
Akciğerler
Soru 14
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
60
B
40
C
30
D
20
Soru 15
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 16
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Soru 17
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 18
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Rot ayarının bozulması
B
Karter contasının yırtılması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 20
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motorun devri artılır
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
C
Önemsenmez yola devam edilir
D
Açık camlar varsa kapatılır
Soru 21
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss548
B
ss546
C
ss549
D
ss547
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgeye masaj yapılması
C
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
Soru 23
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
2,5
C
3,5
D
4,5
Soru 24
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
B
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
C
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
D
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Kandaki oksijen oranının artması
B
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
C
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
D
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
Soru 27
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Vücut ısısının düşürülmesini
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 28
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Korna
B
Şarj Lambası
C
Sinyal Lambası
D
Yağ Lambası
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Koyu renk giysiler giyilmesi
B
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
C
Aracın kapılarının açık tutulması
D
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
Soru 30
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
6CM
B
5CM
C
2CM
D
1CM
Soru 31
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorun durdurulmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
Park lambasının yakılmasına
D
El freninin çekilmesine
Soru 32
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
B
El freni çekiliyse bırakılır.
C
Vites boş konuma alınır.
D
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
Soru 33
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Sağa döneceklerse beklemeleri
B
Düz gideceklerse beklemeleri
C
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D
Düz gitmeleri
Soru 34
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss543
B
ss524
C
ss522
D
ss521
Soru 35
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Diğer araçların durmasını sağlamalı
B
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
C
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 36
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Sindirim sistemi
B
Merkezi sinir sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 37
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kulak çınlaması
B
Burkulma
C
Şok
D
Kalp durması
Soru 38
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss556
B
ss555
C
ss557
D
ss554
Soru 39
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Far ampullerinin patlaması
B
Akünün boşalması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Motor devir göstergesinin arızalanması
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Antifriz kontrolü
B
Yakıt filtresi kontrolü
C
Yakıt kaçağı kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 41
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
C
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
D
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Soru 42
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Aşırı tepki gösterilmesi
B
Birdenbire sinirlenilmesi
C
Bencillikten uzak durulması
D
Kaba ve saldırgan davranılması
Soru 43
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
B
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
C
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
D
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Soru 44
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss542
B
ss539
C
ss541
D
ss540
Soru 45
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
40
B
60
C
50
D
30
Soru 46
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Akan trafiği kontrol etmek
B
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
C
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
D
Yolu hemen trafiğe açmak
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss535
B
ss537
C
ss536
D
ss538
Soru 48
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Sağa dönüş lambasını yakması
B
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
C
Yolun solundan gitmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 49
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Açılan köprüye yaklaşıldığını
B
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C
Kasisli yolu
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 50
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
3
B
1
C
4
D
2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir