Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
30
B
60
C
40
D
50
Soru 2
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss539
B
ss540
C
ss541
D
ss542
Soru 3
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yolun solundan gitmesi
B
Sağa dönüş lambasını yakması
C
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 4
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss522
C
ss543
D
ss521
Soru 5
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
B
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
C
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
Soru 6
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
B
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
C
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
Soru 7
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Akünün boşalması
C
Motor devir göstergesinin arızalanması
D
Far ampullerinin patlaması
Soru 8
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç
B
Taşıt katarı
C
Ticari taşıt
D
Arazi taşıtı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Aracın kapılarının açık tutulması
B
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
C
Koyu renk giysiler giyilmesi
D
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Açılan köprüye yaklaşıldığını
B
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C
Kasisli yolu
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 11
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss554
B
ss555
C
ss557
D
ss556
Soru 12
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
4,5
B
2,5
C
1,5
D
3,5
Soru 13
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Solunumun değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Vücut ısısının düşürülmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 14
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 15
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Antifiriz
B
Su buharı
C
Motorin
D
Benzin
Soru 16
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Yolu hemen trafiğe açmak
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Soru 17
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
Diğer araçların durmasını sağlamalı
D
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
Soru 18
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
B
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
C
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
D
Solunum ve nabız kontrolü
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Karter contasının yırtılması
B
Rot ayarının bozulması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
B
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
C
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
D
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
Soru 21
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 22
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss546
B
ss548
C
ss547
D
ss549
Soru 23
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
U dönüşü yapmalı
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 24
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 25
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Açık camlar varsa kapatılır
B
Önemsenmez yola devam edilir
C
Motorun devri artılır
D
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
B
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
C
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
D
Kandaki oksijen oranının artması
Soru 27
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 28
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
20
C
40
D
60
Soru 29
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Merkezi sinir sistemi
Soru 30
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
B
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
C
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
D
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
Soru 31
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bilinç seviyesinin artmasına
B
Saç dökülmesine
C
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
D
Omurilik zedelenmesine
Soru 32
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Yağ Lambası
B
Korna
C
Şarj Lambası
D
Sinyal Lambası
Soru 33
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
B
Sağa döneceklerse beklemeleri
C
Düz gideceklerse beklemeleri
D
Düz gitmeleri
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss537
B
ss535
C
ss538
D
ss536
Soru 35
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
El freninin çekilmesine
B
Park lambasının yakılmasına
C
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
D
Motorun durdurulmasına
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye masaj yapılması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 37
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C
Sırtta taşıma yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 38
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Gürültü kirliliğinin azaltılması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
Soru 39
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Burkulma
C
Kulak çınlaması
D
Kalp durması
Soru 40
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
I,II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 41
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
1 ve 3
B
1 ve 2
C
Yalnız 1
D
2 ve 4
Soru 42
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
2 ve 3
B
1, 2 ve 3
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 43
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Güney
C
Doğu
D
Batı
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt seviyesi kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt filtresi kontrolü
D
Yakıt kaçağı kontrolü
Soru 45
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Akciğerler
B
Safra kesesi
C
Mide
D
Böbrekler
Soru 46
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
B
El freni çekiliyse bırakılır.
C
Vites boş konuma alınır.
D
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
Soru 47
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Sürekli sert ve ani fren yapılması
C
Fazla süratten kaçınılması
D
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
Soru 48
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
5CM
B
2CM
C
1CM
D
6CM
Soru 49
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 50
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Bencillikten uzak durulması
B
Aşırı tepki gösterilmesi
C
Birdenbire sinirlenilmesi
D
Kaba ve saldırgan davranılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir