Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Akan trafiği kontrol etmek
B
Yolu hemen trafiğe açmak
C
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Soru 2
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
B
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
C
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
D
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 3
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss540
B
ss539
C
ss542
D
ss541
Soru 4
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
B
Sürekli sert ve ani fren yapılması
C
Fazla süratten kaçınılması
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 5
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motorun devri artılır
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
C
Açık camlar varsa kapatılır
D
Önemsenmez yola devam edilir
Soru 6
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vites boş konuma alınır.
B
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
C
El freni çekiliyse bırakılır.
D
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
Soru 7
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Diğer araçların durmasını sağlamalı
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
D
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
Soru 8
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
60
B
50
C
40
D
30
Soru 9
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kulak çınlaması
B
Burkulma
C
Şok
D
Kalp durması
Soru 10
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 11
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
B
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
C
Solunum ve nabız kontrolü
D
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Soru 12
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
20
B
40
C
60
D
30
Soru 13
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Birdenbire sinirlenilmesi
B
Bencillikten uzak durulması
C
Aşırı tepki gösterilmesi
D
Kaba ve saldırgan davranılması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss537
B
ss536
C
ss538
D
ss535
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Koyu renk giysiler giyilmesi
D
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
Soru 16
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss555
B
ss556
C
ss554
D
ss557
Soru 17
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss522
C
ss543
D
ss521
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
B
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
C
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
D
Kandaki oksijen oranının artması
Soru 19
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Far ampullerinin patlaması
B
Akünün boşalması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Motor devir göstergesinin arızalanması
Soru 20
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Şarj Lambası
B
Korna
C
Sinyal Lambası
D
Yağ Lambası
Soru 21
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Safra kesesi
B
Böbrekler
C
Mide
D
Akciğerler
Soru 22
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Omurilik zedelenmesine
B
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
C
Saç dökülmesine
D
Bilinç seviyesinin artmasına
Soru 23
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1, 2 ve 3
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
B
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
C
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
D
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
Soru 25
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Gürültü kirliliğinin azaltılması
B
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Soru 26
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yolun solundan gitmesi
B
Sağa dönüş lambasını yakması
C
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 27
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Doğu
C
Kuzey
D
Batı
Soru 28
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ticari taşıt
B
Taşıt katarı
C
Arazi taşıtı
D
Araç
Soru 29
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I,II ve III
Soru 30
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 31
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sırtta taşıma yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
B
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
C
Burkulan bölgeye masaj yapılması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 33
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
B
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
C
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
D
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Rot ayarının bozulması
B
Fren balatalarının aşınması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Karter contasının yırtılması
Soru 35
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Merkezi sinir sistemi
C
Hareket sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 36
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
B
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
C
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 37
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Vücut ısısının düşürülmesini
Soru 38
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
Yalnız 1
B
1 ve 3
C
1 ve 2
D
2 ve 4
Soru 39
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
4,5
B
2,5
C
1,5
D
3,5
Soru 40
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss547
B
ss548
C
ss549
D
ss546
Soru 41
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 42
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Kasisli yolu
B
Açılan köprüye yaklaşıldığını
C
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
D
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
Soru 43
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorun durdurulmasına
B
El freninin çekilmesine
C
Park lambasının yakılmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 44
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
Soru 45
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
6CM
B
2CM
C
1CM
D
5CM
Soru 46
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Düz gideceklerse beklemeleri
B
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
C
Sağa döneceklerse beklemeleri
D
Düz gitmeleri
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Antifriz kontrolü
B
Yakıt filtresi kontrolü
C
Yakıt kaçağı kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 48
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Su buharı
B
Benzin
C
Motorin
D
Antifiriz
Soru 49
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 50
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir