Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
B
Önemsenmez yola devam edilir
C
Açık camlar varsa kapatılır
D
Motorun devri artılır
Soru 2
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
2,5
C
1,5
D
4,5
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
B
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
C
Kandaki oksijen oranının artması
D
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
Soru 4
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Akünün boşalması
B
Motor devir göstergesinin arızalanması
C
Far ampullerinin patlaması
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Soru 5
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
B
Açılan köprüye yaklaşıldığını
C
Kasisli yolu
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 6
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vites boş konuma alınır.
B
El freni çekiliyse bırakılır.
C
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
D
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
Soru 7
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
Rentek manevrası
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Sırtta taşıma yöntemi
Soru 8
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
60
B
20
C
40
D
30
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan bölgeye masaj yapılması
C
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
D
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
Soru 10
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
3
B
4
C
1
D
2
Soru 11
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kulak çınlaması
B
Kalp durması
C
Burkulma
D
Şok
Soru 12
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Birdenbire sinirlenilmesi
B
Bencillikten uzak durulması
C
Kaba ve saldırgan davranılması
D
Aşırı tepki gösterilmesi
Soru 13
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Trafik yoğunluğunun azaltılması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
D
Gürültü kirliliğinin azaltılması
Soru 14
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Yakıt seviyesi kontrolü
C
Yakıt filtresi kontrolü
D
Antifriz kontrolü
Soru 16
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
B
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
C
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
D
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
Soru 17
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
C
Diğer araçların durmasını sağlamalı
D
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
Soru 18
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
6CM
B
2CM
C
1CM
D
5CM
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Rot ayarının bozulması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Fren balatalarının aşınması
D
Karter contasının yırtılması
Soru 20
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Park lambasının yakılmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
Motorun durdurulmasına
D
El freninin çekilmesine
Soru 21
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Sindirim sistemi
B
Hareket sistemi
C
Merkezi sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 22
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç
B
Ticari taşıt
C
Arazi taşıtı
D
Taşıt katarı
Soru 23
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
I,II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 24
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Birkaç defa korna çalarak
B
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Dönüş ışıklarını yakarak
Soru 25
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bilinç seviyesinin artmasına
B
Omurilik zedelenmesine
C
Saç dökülmesine
D
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
Soru 26
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss555
B
ss554
C
ss557
D
ss556
Soru 27
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Kuzey
C
Batı
D
Güney
Soru 28
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
C
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
D
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
Soru 29
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Su buharı
B
Antifiriz
C
Benzin
D
Motorin
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss538
B
ss535
C
ss536
D
ss537
Soru 31
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1, 2 ve 3
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 32
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Vücut ısısının düşürülmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 33
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Soru 34
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otomobil
B
Minibüs
C
Otobüs
D
Motosiklet
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
B
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
C
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
D
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
B
Koyu renk giysiler giyilmesi
C
Aracın kapılarının açık tutulması
D
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
Soru 37
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
B
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
C
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
D
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
Soru 38
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss541
B
ss539
C
ss542
D
ss540
Soru 39
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Fazla süratten kaçınılması
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 40
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Safra kesesi
B
Akciğerler
C
Böbrekler
D
Mide
Soru 41
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Yolu hemen trafiğe açmak
B
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
C
Akan trafiği kontrol etmek
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Soru 42
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Şarj Lambası
B
Yağ Lambası
C
Korna
D
Sinyal Lambası
Soru 43
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
2 ve 4
B
1 ve 3
C
1 ve 2
D
Yalnız 1
Soru 44
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss548
B
ss547
C
ss549
D
ss546
Soru 45
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss543
B
ss524
C
ss522
D
ss521
Soru 46
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
B
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
C
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
D
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
Soru 47
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
U dönüşü yapmalı
B
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 48
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Düz gideceklerse beklemeleri
B
Düz gitmeleri
C
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D
Sağa döneceklerse beklemeleri
Soru 49
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yolun solundan gitmesi
B
Sağa dönüş lambasını yakması
C
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 50
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
50
B
40
C
30
D
60
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir