Anasayfa / 2014 Ehliyet Sınav Soruları / 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

2014 yılının ekim ayında yapılmış olan ehliyet sınavında çıkmış olan sorular yeni ehliyet sınavına girecek olan adayların dikkatini ve ilgisini çekiyor. Daha önce çıkmış olan soruların sınavda başarılı olunması için etkisi bir hayli fazla olunca sürücü belgesi almak isteyen adayların en ufak bir göz atmaları bile sınavda başarılı olmalarını sağlıyor. Bu kapsamda 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları da yazımızın devamında cevapları ile birlikte sizlere sunulmuş olacak.

18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Uyarı amacı dışında kullanılması
B
Ses tonunun sabit olması
C
Korkutmadan uyarması
D
Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Deride kızarıklık olması
B
Nabzın hızlı ve zayıf olması
C
Bilinç seviyesinin artması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 3
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
A
Hoşgörü
B
Bencillik
C
Uyum
D
Saygı
Soru 4
Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
B
B
C
C
E
D
D
Soru 5
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Damar tıkanması
B
Kısmi tıkanma
C
Solunum durması
D
Tam tıkanma
Soru 6
Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motorun çabuk soğuması
B
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
C
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
D
Motor gücünün artması
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Trafikteki kaza sayısının azaltılması
B
Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
C
Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi
D
İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması
Soru 9
I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A
I, II, III ve IV
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II, III ve IV
Soru 10
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 11
Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Aynaların ayarlanması
B
Koltuğun ayarlanması
C
Emniyet kemerinin takılması
D
Klimanın açılması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Yayalara su sıçratılması
B
Hız kurallarına uyulması
C
Diğer sürücülerin korkutulması
D
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
Soru 14
İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
B
İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
C
Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi
D
Ağızından ılık içecekler verilmesi
Soru 15
Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Geçiş hakkı kurallarına uyması
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
Soru 16
• Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
Sırtta taşıma yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Rentek manevrası
Soru 17
Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Cam suyu antifrizi
D
Motor yağı
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A
Otomobil
B
Çekici
C
Otobüs
D
Kamyonet
Soru 19
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Göğüs yaralanmalarında
B
Omurga yaralanmalarında
C
Bacak yaralanmalarında
D
Karın yaralanmalarında
Soru 20
Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Araçta frenleme yapıldığını
B
Aracın sola döneceğini
C
Aracın geri gelmekte olduğunu
D
Aracın sağa döneceğini
Soru 21
Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Kriz
B
Felç
C
Bayılma
D
Koma
Soru 22
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sadece ceza puanı
B
Para cezası ve ceza puanı
C
Hafif hapis cezası
D
Trafikten men cezası
Soru 23
Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Kara yolundaki taşıt sayısı
B
Işıklı işaret cihazları
C
Trafik polisinin sayısı
D
Yol çizgileri
Soru 24
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
B
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
C
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
D
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
Soru 25
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sabit hızla seyretmesi
B
Hızını azaltması
C
Durup, kavşağı kontrol etmesi
D
Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
Soru 26
Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
B
Hiç zaman kaybetmeden, hemen
C
Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra
D
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
Soru 27
Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
B
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
C
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
D
Kasko sigortası yoksa
Soru 28
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
B
Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C
Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D
Hızını artırması
Soru 29
Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Sindirimin değerlendirilmesi
D
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
Soru 31
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
3 - 2 - 1
B
2 - 1 - 3
C
3 - 1 - 2
D
2 - 3 -1
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 33
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
B
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
C
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
Soru 34
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını artırması
B
Takip mesafesini artırması
C
Hızını azaltması
D
Duraklama yapmaması
Soru 35
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 36
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
B
Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
C
Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
D
Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)
Soru 37
Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
C
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
D
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
Soru 38
Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
30
C
20
D
10
Soru 39
Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Yakıt-hava karışımı
B
Sadece yakıt
C
Sadece hava
D
Hidrolik yağı
Soru 40
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
B
4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C
3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
D
1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
Soru 41
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 42
Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Şoka karşı önlem alınması
B
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
C
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
B
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
D
Virajı alamayan aracın devrilmesi
Soru 44
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Sadece motosikletlilerin girebileceğini
B
Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C
Bisiklet girişinin yasak olduğunu
D
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
Soru 45
Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
B
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
C
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
D
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
Soru 46
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yaya yolunda sürülmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 47
Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Katalitik konvertör
B
Egzoz susturucusu
C
Egzoz supabı
D
Egzoz manifoldu
Soru 48
Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
A
10
B
20
C
15
D
5
Soru 49
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Hareketli eklem yerlerinde
B
Kafatası eklemlerinde
C
Diz ile kalça arasındaki kemikte
D
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
Soru 50
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni bırakılır.
B
El freni çekilir.
C
Debriyaja basılır.
D
Vites boşa alınır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

18 Ekim 2014 Ehliyet Sınavında Kaç Soru Soruldu?

Güncel olarak MEB tarafından yapılan sınavda hala 50 soru sorulmaktadır. 18 Ekim tarihinde yapılan ehliyet sınavında da toplamda 50 soru sorulmuş ve en az 35 tanesinin doğru olarak çözümlenmesi durumunda 70 puan yine baraj olarak belirlenmişti. 35 doğru soru çözülmesi demek 70 puan almak anlamına geliyor. 70 puanın altında sonuç alınması durumunda adayın yeniden gelecek sınava girmesi gerekecek. 60 dakikalık süre verildi ve sınav süresi bitmeden dışarıya çıkılması yasaklanmıştı.

Yazılı sınava veya direksiyon sınavına katılamayan kursiyerlerin yeniden kursa devam etmelerine gerek kalmadan ve kurs ücreti ödemelerine gerek kalmadan üç dönem de sınava girme şansları oluyor. Bu durum günümüzde de hala geçerliliğini koruyor.

İlk yardım soruları, trafik, çevre bilgisi ve motor dersleri ile ilgili sınavda sorulara yer verilmişti. Peki, 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları nasıldı?

Direksiyon Sınavı Nasıl Yapılıyor?

Belirtilen tarihte yazılı sınavdan başarılı sonuç alanlar direksiyon uygulamasına ve sınavına girme şansı yakalamış oluyor. 2014 yılında getirilen yeni yenilikle ikinci kademe olarak geri viteste aracı park etmeye önem verilmişti. Aynı zamanda aracı iki araç arasına park etme gibi direksiyon eğitimlerine ağırlık verildi ve sürücü adaylarının da bu aşamaları başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

Direksiyon sınavında sürücü adayının araca oturmasından, vitese geçirmesinden, emniyet kemeri takmasından, aynalarını kendine göre düzenlemesinden ve aracı hareket ettirmesi gibi konulara önem veriliyor. Tabi, bu sürecin sınav şeklinde yapılması daha öncesinde birkaç sürüş eğitimine dahil olmasıyla yapılıyor.

Hatırlanacağı üzere 2014 yılının Ocak ayında sınav süresinden, sınav sorularının adetine kadar yenilikler, düzenlemeler getirilmişti. Mesela 60 olan sınav soru sayısı 50 ye indirilmişti. Sorularla paralel olarak uygulanan 75 dakikalık süre de 50 soru karşısında 60 dakikaya indirilmiş oldu.

Daha Önce Çıkmış Soruların Önemi

Ehliyet sınavında başarılı olmak isteyen adayların daha önceki geçmiş soruların çözümlenmesi durumunda hem pratik olarak soru çözme yeteneklerini arttırıyor, hem de sınava psikolojik olarak rahat bir şekilde girmelerini sağlıyor. Her ne kadar sorular farklı olarak sorulsa da adayların kafalarındaki soru işaretleri kısmi olarak giderilmiş oluyor. Bu kapsamda 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları da büyük ilgi görüyor. Yeni sınava girecek olan adayların bu soruları çözümlemesi ise sitemiz sayesinde cevapları ile birlikte mümkün olabiliyor.

Hakkında Serenay

Check Also

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş senelerin sorularını çözerek sınava hazırlanmaktalar. Adayların en çok …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir