Anasayfa / 2016 Ehliyet Sınav Soruları / 14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

14 Mayıs 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 2
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
ss432
A
Hızını azaltmalı
B
Geriye dönmeli
C
Hızını artırmalı
D
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
Soru 3
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
A
Yaya figürlü yeşil ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 4
-Park probleminin artması
-Çevrenin bozulması ve kirlilik
-Yakıt tüketiminin artması ve israf
-Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
-Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
B
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
C
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
D
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
B
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
C
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
D
Alkol ve madde bağımlılığı
Soru 6
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor hemen durdurulur.
B
Motor devri düşürülür.
C
Motor rölantide çalıştırılır.
D
Motor devri yükseltilir.
Soru 7
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss436
A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
D
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru 8
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss430
A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
B
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
C
Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
D
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Yara yerinin değerlendirilmesi
C
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
D
Yara üzerinin pamukla kapatılması
Soru 10
I-Araç lastiği seçimi
II-Çevre ve iklim koşulları Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 11
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
ss434
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 12
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss438
A
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
B
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
C
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
D
Hızlanarak yoluna devam etmeli
Soru 13
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss440
A
Devlet yolu
B
Otoyol
C
Demir yolu
D
Uluslararası yol
Soru 14
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Gizli
B
Ayrıntılı ve uzun
C
Şifreli
D
Kısa, öz ve anlaşılır
Soru 15
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
A
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
B
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
C
Öndeki araç yakından izlenirken
D
Karşılaşmalarda
Soru 16
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
ss431
A
Yaya giremez.
B
At arabası giremez.
C
Motorlu taşıt giremez.
D
Bisiklet giremez.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Cilt renginin değerlendirilmesi
D
Hoşgörülü ve nazik davranılması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
B
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
C
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
D
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
Soru 19
I-İtfaiye araçları
II-Organ ve doku nakil araçları
III-Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV-Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I - II - III - IV
B
II - III - I - IV
C
II - I - IV - III
D
I - II - IV - III
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
C
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
D
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
Soru 21
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
ss439
A
Yolcu
B
Sürücü
C
Araç
D
Yaya
Soru 22
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
A
0,40
B
0,20
C
0,30
D
0,50
Soru 23
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Konuşma üslubuna
B
Nezaket ve saygıya
C
Yardımlaşmaya
D
İnatlaşmaya
Soru 24
I.Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II.Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
ss428
A
Yanık
B
Kırık
C
Donuk
D
Çıkık
Soru 25
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
ABS
B
Hafızalı koltuk
C
Hava yastığı
D
Start-Stop
Soru 26
Trafik kazası geçiren kişiler;
I.Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II.Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 27
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
A
Empati düzeyi yüksek
B
Görgü seviyesi düşük
C
Bencil
D
Sorumsuz
Soru 28
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.
Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
B
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
C
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
Soru 29
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Hâlsizlik
B
Kansızlık
C
Şok
D
Koma
Soru 30
I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 31
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 32
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? ss433
A
Sağdan ana yola girişi
B
Açılan köprüyü
C
Sağa tehlikeli virajı
D
Soldan ana yola girişi
Soru 33
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A
Otomobili süren otobüse
B
Motorsuz aracı süren motorlu araca
C
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
D
Motorlu aracı süren motorsuz araca
Soru 34
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Haftada bir
B
Altı ayda bir
C
Araca binileceği zaman
D
Günde bir
Soru 35
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.
Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I- Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II- 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III- 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
ss437
A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 36
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Şarj lambası
B
Park lambası
C
Yağ lambası
D
Korna
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Sol sinyal lambalarının yakılması
B
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
C
Yan aynaların kontrol edilmesi
D
Ani olarak gaz verilmesi
Soru 38
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
ss429
A
Heimlich yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Sürükleme yöntemi
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 39
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
15
B
30
C
20
D
25
Soru 40
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Hemzemin geçit
B
Rampalı geçit
C
Okul geçidi
D
Yaya geçidi
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Kavrama (Debriyaj)
B
Amortisör
C
Helezon yay
D
Fren balatası
Soru 42
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Motorun hararet yapmasına
B
Motorun soğuk çalışmasına
C
Bijon somunlarının gevşemesine
D
Fren hidroliğinin azalmasına
Soru 43
Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
Öfke
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 44
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss397
B
ss396
C
ss398
D
ss311
Soru 45
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
B
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
C
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
Soru 46
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Bacağında kanama olanlarda
B
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
C
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
D
El bileğinde açık kırık olanlarda
Soru 47
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss435
A
Hızını artırmalı
B
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
U dönüşü yapmalı
Soru 48
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
B
Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
C
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
D
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Soru 49
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
112´ye haber verildiğinde
B
Kalp çalıştığında
C
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
D
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
Soru 50
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
A
ss444
B
ss442
C
ss443
D
ss441
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir