Anasayfa / Trafik Soruları / 13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Takip mesafesi kuralına uyulması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Hızın azaltılması
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 2
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? ss456
A
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
D
Kasisli yola girileceğini
Soru 3
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun eğimi
B
Aracın hızı
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun genişliği
Soru 4
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
90
B
50
C
70
D
80
Soru 5
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Otoyol
B
Demir yolu
C
Devlet yolu
D
Uluslararası yol
Soru 6
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Minibüs
C
Tramvay
D
Kamyonet
Soru 7
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 8
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
At arabası
D
Motosiklet
Soru 9
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 10
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu deprem sigortası
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C
Kasko sigortası
D
Hırsızlık sigortası
Soru 11
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss451
B
ss453
C
ss454
D
ss452
Soru 12
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Asli kusur
B
Tali kusur
C
Yol kusuru
D
Kusuru paylaştırma
Soru 13
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 14
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-2
B
soru18-1
C
ss314
D
soru18-3
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
B
Ters yönden yola girilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 16
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Harekete hazırlanmasını
C
Motoru durdurmasını
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 17
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
70
B
140
C
50
D
35
Soru 18
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Mopetin giremeyeceğini
B
Bisiklet yolunu
C
Mopet yolunu
D
Motosikletin giremeyeceğini
Soru 19
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 20
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Kavşağa 50 m kaldığını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 21
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Bölünmüş yol
B
Tali yol
C
Bağlantı yolu
D
Geçiş yolu
Soru 22
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru 23
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Kavşağa
B
Köprüye
C
Demir yoluna
D
Tali yola
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir