Anasayfa / Trafik Soruları / 13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Kasko sigortası
D
Zorunlu deprem sigortası
Soru 2
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? ss456
A
Yolda çalışma olduğunu
B
Kasisli yola girileceğini
C
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 4
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru 5
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Bölünmüş yol
B
Bağlantı yolu
C
Tali yol
D
Geçiş yolu
Soru 6
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Kamyonet
B
Tramvay
C
Arazi taşıtı
D
Minibüs
Soru 7
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Bisiklet yolunu
B
Mopetin giremeyeceğini
C
Motosikletin giremeyeceğini
D
Mopet yolunu
Soru 8
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 9
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Kamyonet
D
At arabası
Soru 10
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 11
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun eğimi
B
Aracın hızı
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun genişliği
Soru 12
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-1
B
soru18-3
C
ss314
D
soru18-2
Soru 13
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
50
B
35
C
70
D
140
Soru 14
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Kavşağa 50 m kaldığını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 15
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Otoyol
B
Uluslararası yol
C
Devlet yolu
D
Demir yolu
Soru 16
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss454
B
ss453
C
ss451
D
ss452
Soru 17
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Köprüye
B
Kavşağa
C
Tali yola
D
Demir yoluna
Soru 18
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
B
Motoru durdurmasını
C
Geri dönmesini
D
Harekete hazırlanmasını
Soru 19
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Asli kusur
B
Tali kusur
C
Yol kusuru
D
Kusuru paylaştırma
Soru 20
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Takip mesafesi kuralına uyulması
C
Hızın azaltılması
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 21
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Araç dengesinin korunması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 22
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
50
B
70
C
90
D
80
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
C
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D
Hız azaltmak için frene basılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir