Anasayfa / Trafik Soruları / 13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Tali yol
B
Bölünmüş yol
C
Bağlantı yolu
D
Geçiş yolu
Soru 2
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Motoru durdurmasını
C
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D
Harekete hazırlanmasını
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Hız azaltmak için frene basılması
C
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 4
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Kasko sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Zorunlu deprem sigortası
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru 5
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Lastiklerin durumu
B
Aracın hızı
C
Yolun genişliği
D
Yolun eğimi
Soru 6
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Takip mesafesi kuralına uyulması
B
Hızın azaltılması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 7
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? ss456
A
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
B
Kasisli yola girileceğini
C
Yolda çalışma olduğunu
D
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Soru 8
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 9
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Mopet yolunu
B
Motosikletin giremeyeceğini
C
Mopetin giremeyeceğini
D
Bisiklet yolunu
Soru 11
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Devlet yolu
B
Otoyol
C
Uluslararası yol
D
Demir yolu
Soru 12
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
ss314
B
soru18-1
C
soru18-2
D
soru18-3
Soru 13
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 14
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 15
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Kavşağa
B
Demir yoluna
C
Tali yola
D
Köprüye
Soru 16
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru 17
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Motosiklet
B
At arabası
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 18
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Araç dengesinin korunması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 19
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Minibüs
B
Arazi taşıtı
C
Kamyonet
D
Tramvay
Soru 20
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
70
B
50
C
90
D
80
Soru 21
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss451
B
ss453
C
ss452
D
ss454
Soru 22
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Kusuru paylaştırma
B
Yol kusuru
C
Tali kusur
D
Asli kusur
Soru 23
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
35
B
50
C
140
D
70
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir