Anasayfa / Trafik Soruları / 13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 2
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 3
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Lastiklerin durumu
B
Aracın hızı
C
Yolun genişliği
D
Yolun eğimi
Soru 4
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
At arabası
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Motosiklet
Soru 5
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Kamyonet
B
Minibüs
C
Arazi taşıtı
D
Tramvay
Soru 6
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss451
B
ss453
C
ss452
D
ss454
Soru 7
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 8
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Köprüye
B
Demir yoluna
C
Tali yola
D
Kavşağa
Soru 9
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Araç dengesinin korunması
Soru 10
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Asli kusur
B
Yol kusuru
C
Kusuru paylaştırma
D
Tali kusur
Soru 11
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Kavşağa 50 m kaldığını
Soru 12
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
50
B
70
C
90
D
80
Soru 13
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
140
B
70
C
50
D
35
Soru 14
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-1
B
soru18-2
C
soru18-3
D
ss314
Soru 15
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru 16
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Motoru durdurmasını
D
Geri dönmesini
Soru 17
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Geçiş yolu
B
Bölünmüş yol
C
Tali yol
D
Bağlantı yolu
Soru 18
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Takip mesafesi kuralına uyulması
B
Hızın azaltılması
C
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 19
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu deprem sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Kasko sigortası
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru 20
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Devlet yolu
B
Otoyol
C
Demir yolu
D
Uluslararası yol
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basılması
B
Ters yönden yola girilmesi
C
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? ss456
A
Yolda çalışma olduğunu
B
Kasisli yola girileceğini
C
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Mopetin giremeyeceğini
B
Mopet yolunu
C
Bisiklet yolunu
D
Motosikletin giremeyeceğini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir