Anasayfa / 2016 Ehliyet Sınav Soruları / 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Motosiklet
D
At arabası
Soru 2
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
A
ss449
B
ss447
C
ss446
D
ss448
Soru 3
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
140
B
70
C
50
D
35
Soru 4
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beden dili
B
Konuşma üslubu
C
Mizaç
D
Trafik adabı
Soru 5
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Tali kusur
B
Yol kusuru
C
Asli kusur
D
Kusuru paylaştırma
Soru 6
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Marş motorunun
B
Silecek motorunun
C
Far ampulünün
D
Fren pedalının
Soru 7
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
B
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 8
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Saf su
D
Fren hidroliği
Soru 9
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Soru 10
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
3 Yetişkin – 2 Bebek
B
2 Yetişkin – 1 Bebek
C
7 Yetişkin – 6 Bebek
D
5 Yetişkin – 4 Bebek
Soru 11
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Tramvay
B
Minibüs
C
Arazi taşıtı
D
Kamyonet
Soru 12
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
80
B
70
C
90
D
50
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B
Hız azaltmak için frene basılması
C
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 14
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
C
Korkutmak veya şaşırtmak
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 15
- Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
B
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
C
Ülke ekonomisini
D
Kasko sigortasının önemini
Soru 16
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Lastiklerin durumu
B
Yolun eğimi
C
Yolun genişliği
D
Aracın hızı
Soru 17
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 18
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss409
A
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
B
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
C
Motor kaputunun tam kapanmadığını
D
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
B
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
C
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
D
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Soru 20
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Egzoz susturucusu
B
Egzoz supabı
C
Emme manifoldu
D
Emme susturucusu
Soru 22
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Kavşağa 50 m kaldığını
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Motosikletin giremeyeceğini
B
Mopet yolunu
C
Mopetin giremeyeceğini
D
Bisiklet yolunu
Soru 24
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu deprem sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Kasko sigortası
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru 25
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss454
B
ss451
C
ss452
D
ss453
Soru 26
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
ss445
A
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
B
Kanamanın durdurulması için
C
Dolaşımın değerlendirilmesi için
D
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
Soru 27
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Araç dengesinin korunması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 28
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 29
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Sesli dürtülere tepki vermek
B
Öksürmek
C
İdrar kaçırmak
D
Yutkunmak
Soru 30
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Epilepsi
B
Havale
C
Bayılma
D
Şok
Soru 31
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
B
Geri dönmesini
C
Motoru durdurmasını
D
Harekete hazırlanmasını
Soru 32
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
C
Hızın azaltılması
D
Takip mesafesi kuralına uyulması
Soru 33
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Yağlama sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Şarj sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 34
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 35
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Geçiş yolu
B
Bağlantı yolu
C
Tali yol
D
Bölünmüş yol
Soru 36
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Jandarma imdat
B
Ambulans
C
İtfaiye
D
Polis imdat
Soru 37
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Öfke
B
İnatlaşma
C
Sabır
D
Aşırı tepki
Soru 38
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 39
Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız I doğru
D
Yalnız II doğru
Soru 40
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss456
A
Kasisli yola girileceğini
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 41
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
ss346
A
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
B
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
C
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
D
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
Soru 42
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Otoyol
B
Devlet yolu
C
Uluslararası yol
D
Demir yolu
Soru 43
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-2
B
ss314
C
soru18-3
D
soru18-1
Soru 44
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Buji
B
Soket
C
Ampul
D
Sigorta
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
B
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
C
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
D
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Solunum sayısının değerlendirilmesi
B
Adı ve soyadının öğrenilmesi
C
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
Soru 47
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Böbrek
B
Karaciğer
C
Akciğer
D
Bağırsak
Soru 48
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Demir yoluna
B
Kavşağa
C
Köprüye
D
Tali yola
Soru 49
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
İple sarılır
B
Değiştirilir
C
Yapıştırılır
D
Bantlanır
Soru 50
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
C
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
D
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

14 Mayıs 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir