Anasayfa / 2016 Ehliyet Sınav Soruları / 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 2
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss456
A
Yolda çalışma olduğunu
B
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
C
Kasisli yola girileceğini
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Adı ve soyadının öğrenilmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
D
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Soru 4
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Şarj sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 5
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beden dili
B
Trafik adabı
C
Mizaç
D
Konuşma üslubu
Soru 6
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 7
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
140
B
70
C
50
D
35
Soru 8
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Fren hidroliği
D
Saf su
Soru 9
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
Aşırı tepki
C
Öfke
D
İnatlaşma
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Bisiklet yolunu
B
Mopet yolunu
C
Motosikletin giremeyeceğini
D
Mopetin giremeyeceğini
Soru 11
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
7 Yetişkin – 6 Bebek
B
3 Yetişkin – 2 Bebek
C
5 Yetişkin – 4 Bebek
D
2 Yetişkin – 1 Bebek
Soru 12
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 13
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
A
ss448
B
ss446
C
ss447
D
ss449
Soru 14
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
D
Hız azaltmak için frene basılması
Soru 16
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
At arabası
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Motosiklet
Soru 17
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Buji
B
Sigorta
C
Soket
D
Ampul
Soru 18
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Takip mesafesi kuralına uyulması
D
Hızın azaltılması
Soru 19
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu deprem sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Kasko sigortası
Soru 20
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
C
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 21
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Kavşağa
B
Köprüye
C
Tali yola
D
Demir yoluna
Soru 22
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
ss445
A
Dolaşımın değerlendirilmesi için
B
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
C
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
D
Kanamanın durdurulması için
Soru 23
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Epilepsi
B
Havale
C
Bayılma
D
Şok
Soru 24
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss453
B
ss454
C
ss451
D
ss452
Soru 25
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Jandarma imdat
B
İtfaiye
C
Polis imdat
D
Ambulans
Soru 26
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss409
A
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
B
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
C
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
D
Motor kaputunun tam kapanmadığını
Soru 27
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 28
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Kamyonet
B
Minibüs
C
Arazi taşıtı
D
Tramvay
Soru 29
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
ss314
B
soru18-1
C
soru18-2
D
soru18-3
Soru 30
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Araç dengesinin korunması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
D
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
Soru 32
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
ss346
A
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
B
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
C
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
D
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
Soru 33
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Karaciğer
B
Akciğer
C
Bağırsak
D
Böbrek
Soru 34
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Otoyol
B
Uluslararası yol
C
Devlet yolu
D
Demir yolu
Soru 35
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
50
B
90
C
70
D
80
Soru 36
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
B
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
C
Başı sıcak su ile yıkanır.
D
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
Soru 37
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 38
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun eğimi
B
Aracın hızı
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun genişliği
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
C
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
Soru 40
Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Yalnız II doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
Yalnız I doğru
Soru 41
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Geçiş yolu
B
Bölünmüş yol
C
Bağlantı yolu
D
Tali yol
Soru 42
- Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Ülke ekonomisini
B
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
C
Kasko sigortasının önemini
D
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
Soru 43
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Yutkunmak
B
İdrar kaçırmak
C
Öksürmek
D
Sesli dürtülere tepki vermek
Soru 44
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Fren pedalının
B
Silecek motorunun
C
Marş motorunun
D
Far ampulünün
Soru 45
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Motoru durdurmasını
B
Harekete hazırlanmasını
C
Geri dönmesini
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 46
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Yol kusuru
B
Kusuru paylaştırma
C
Asli kusur
D
Tali kusur
Soru 47
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
C
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 48
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Bantlanır
B
Değiştirilir
C
Yapıştırılır
D
İple sarılır
Soru 49
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme susturucusu
B
Emme manifoldu
C
Egzoz susturucusu
D
Egzoz supabı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

14 Mayıs 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir