Anasayfa / 2014 Ehliyet Sınav Soruları / 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Her yıl düzenlenen ehliyet sınavları hatırlanacağı üzere 13 Ekim 2014 tarihinde de yapılmıştı. Sürücü belgesi almak isteyen adayların resmi olarak trafikte araç kullanmalarının önünü açan ehliyet belgesi almak için yoğun bir şekilde çalışarak önce eğitim almaları sağlanıyor daha sonra da yazılı sınava girerek başarılı olmaları bekleniyor. Son işlem ise sınavdan başarılı olunması durumunda uygulamalı direksiyon dersi ve sınavı yapılıyor. Buraya kadar olan süreç basit gibi görülse de çoğu zaman eğitime girmeyenlerin, sınavda başarısız olanların sayısı da bir hayli fazla oluyor. Süreç böyle olunca da sürücü belgesi almak isteyen adayların en azından sınavdan başarılı bir puan almaları için geçmiş sorulara göz atmaları çoğu zaman etkili bir yaklaşım oluyor. Bu yazımızda da sizlere 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları hakkında elimizden geldiğince hem bilgi vermek, hem de soruları cevapları ile birlikte sizlere sunmak istiyoruz.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Trafik yoğunluğunun artmasına
B
Yakıt sarfiyatının artmasına
C
Çevre kirliliğinin azalmasına
D
Gürültü kirliliğinin artmasına
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
C
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
D
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
Soru 3
I- LPG II- Benzin III- Motorin İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 5
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Park ışıkları
C
Acil uyarı ışıkları
D
Sis ışıkları
Soru 6
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A
Burkulma
B
Çıkık
C
Zorlama
D
Kırık
Soru 7
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Kontrollü demir yolu geçidine
B
Demir yolu üst geçidine
C
Kontrolsüz demir yolu geçidine
D
Demir yolu alt geçidine
Soru 8
Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
B
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
C
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 9
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
1 yıl
B
2 yıl
C
5 yıl
D
6 ay
Soru 10
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
A
Banket
B
Bölünmüş yol
C
Tali yol
D
Ana yol
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
Tekerlek
B
Motor
C
Şaft
D
Vites kutusu
Soru 12
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
B
Taşıt yolunun soldan daralacağını
C
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
D
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
Soru 13
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
A
Yalnız 3
B
1 ve 3
C
Yalnız 1
D
2 ve 4
Soru 14
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Bekleme
B
Duraklama
C
Durma
D
Park etme
Soru 15
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
B
Psikotrop madde bağımlılığı
C
Renk körlüğü
D
Alkol bağımlılığı
Soru 16
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
B
Otomobilin tali yolda olması
C
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
D
İtfaiye aracının ana yolda olması
Soru 17
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Elektrolit seviyesine
B
Antifriz seviyesine
C
Hidrolik yağ seviyesine
D
Yağ seviyesine
Soru 18
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
B
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
C
Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
D
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
A
Zindelik
B
Titreme
C
Yorgunluk
D
Aniden acıkma
Soru 20
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa sinyal vermesi
B
Yayaların geçişini beklemesi
C
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru 21
İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 22
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?  
A
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B
Araç uzunluğunun üç katı kadar
C
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
Soru 23
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Otomobil, kamyona
D
Kamyon, otomobile
Soru 24
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan, dikkatli geçmeli
B
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
C
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru 25
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur? I- Motosiklet yolcuları II- Motosiklet sürücüleri III- Motorlu bisiklet yolcuları IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II, III ve IV
D
III ve IV
Soru 26
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
A
Radyatördeki su seviyesini
B
Soğutma suyu sıcaklığını
C
Karterdeki yağ miktarını
D
Depodaki yakıt miktarını
Soru 27
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
A
Tırmanma şeridi
B
Dur
C
Ayrılma şeridi
D
Yolver
Soru 28
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
2 numaralı aracın geçmesini beklemek
B
Dar bir kavisle dönmek
C
Hızlanarak yoluna devam etmek
D
Sağa dönüş işareti vermek
Soru 29
Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Asitli su
B
Antifriz
C
Motorin
D
Benzin
Soru 30
I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 31
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
B
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
C
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
D
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
Soru 32
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Hız sınırlaması sonunu
B
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Park yasağını
Soru 33
Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
B
Aracın yan tarafına eğik olmasına
C
Aracın düz zeminde olmasına
D
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
Soru 34
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar. Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Yalnız II doğru
B
Yalnız I doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 35
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
100
B
120
C
110
D
80
Soru 36
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
100
B
60
C
40
D
80
Soru 37
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mavi
B
Beyaz
C
Kırmızı
D
Yeşil
Soru 38
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B
Kamyon garajını
C
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D
Kamyonun giremeyeceğini
Soru 39
Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A
Motorun sarsıntılı çalışmasına
B
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
C
Motorun yağ yakmasına
D
Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
Soru 40
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
C
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
D
Termostat çıkartılmalı
Soru 41
İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A
Şokun engellenmesini
B
Sindirim işlevinin rahat olmasını
C
Zihinsel aktivitenin korunmasını
D
Kanamanın durdurulmasını
Soru 42
I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A
Eklemler
B
Kan damarları
C
Kan
D
Kalp
Soru 44
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
B
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
C
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
D
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
Soru 45
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Sağlık Bakanlığı
D
Devlet Planlama Teşkilatı
Soru 47
I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 48
Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
B
Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
C
Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
D
Mevcut araç-gereçlerle yapılması
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Soru 50
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.
A
2
B
1
C
3
D
4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklandı?

Sınav sonuçları genel olarak sınav tamamlandıktan 10 gün sonra açıklanıyor. MEB resmi web sitesi üzerinden takip edilmesine göre sınavdan 10 gün sonra açıklanmıştı. Gelecek dönemlerde yapılacak olan ehliyet sınavlarının açıklanma tarihleri hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için bu bilgiyi de aktarmadan edemedik.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Baraj Puanı Kaçtı?

Uzun bir zamandır ehliyet sınavı baraj puanı 70 olarak açıklandı ve süreç günümüze kadar hala aynı şekilde devam ediyor. Baraj puanı demek kişilere sınavda yöneltilen soruların en az 70 puan alacak şekilde soru çözmeleri anlamına geliyor. Sınavda eğer 70 puanın altında bir sonuç alınırsa gelecek dönem sınava tekrar girilmesi gerekiyor. Bu durum ise kişiyi hem maddi, hem de manevi olarak bir hayli yıpratıyor.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Soru Dağılımları Nasıl Oldu?

2014 yılında yapılan ehliyet sınavı günümüzde bir hayli değişikliğe giderek adeta yeni düzenlemeler, yeni uygulamalar ve yeni sınav soruları ile karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları 27 adet trafik ve çevre dersi, 13 adet ilkyardım dersi ve 10 adet araç tekniği soruları olmak üzere toplamda 50 adet soru adaylara yöneltilmişti. Sürücü adaylarının teorik olarak bilgileri ölçülüyor. 70 puan ve üzerinde alınması durumunda bir sonraki süreç olan direksiyon dersi ve sınavına girmeye hak kazanmış oluyor.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Soruları

Belirtilen tarihte yapılan ehliye sınavının tamamlanması için adaylara 60 dakikalık bir zaman verilmişti. Bu zamanın iyi bir şekilde kullanılması ve 60 dakika içerisinde kendilerine yöneltilen 50 sorudan en az 35 tanesinin doğru olarak tamamlanması gerekiyor. Her doğru soru 2 puana denk geliyor. Şimdi dilerseniz 13 Aralık 2014 ehliyet sınavı soruları hakkında detaylara geçelim.

Hakkında Serenay

Check Also

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş senelerin sorularını çözerek sınava hazırlanmaktalar. Adayların en çok …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir