Anasayfa / 2014 Ehliyet Sınav Soruları / 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Her yıl düzenlenen ehliyet sınavları hatırlanacağı üzere 13 Ekim 2014 tarihinde de yapılmıştı. Sürücü belgesi almak isteyen adayların resmi olarak trafikte araç kullanmalarının önünü açan ehliyet belgesi almak için yoğun bir şekilde çalışarak önce eğitim almaları sağlanıyor daha sonra da yazılı sınava girerek başarılı olmaları bekleniyor. Son işlem ise sınavdan başarılı olunması durumunda uygulamalı direksiyon dersi ve sınavı yapılıyor. Buraya kadar olan süreç basit gibi görülse de çoğu zaman eğitime girmeyenlerin, sınavda başarısız olanların sayısı da bir hayli fazla oluyor. Süreç böyle olunca da sürücü belgesi almak isteyen adayların en azından sınavdan başarılı bir puan almaları için geçmiş sorulara göz atmaları çoğu zaman etkili bir yaklaşım oluyor. Bu yazımızda da sizlere 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları hakkında elimizden geldiğince hem bilgi vermek, hem de soruları cevapları ile birlikte sizlere sunmak istiyoruz.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A
Sis ışıkları
B
Acil uyarı ışıkları
C
Park ışıkları
D
Uzağı gösteren ışıklar
Soru 2
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Durma
B
Bekleme
C
Duraklama
D
Park etme
Soru 3
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 4
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
B
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
C
Termostat çıkartılmalı
D
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru 5
Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A
Motorun yağ yakmasına
B
Motorun sarsıntılı çalışmasına
C
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
D
Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
Soru 6
Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Asitli su
B
Benzin
C
Motorin
D
Antifriz
Soru 7
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
1 yıl
B
5 yıl
C
2 yıl
D
6 ay
Soru 8
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
100
B
80
C
40
D
60
Soru 9
İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A
Sindirim işlevinin rahat olmasını
B
Şokun engellenmesini
C
Zihinsel aktivitenin korunmasını
D
Kanamanın durdurulmasını
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A
Kan damarları
B
Kalp
C
Eklemler
D
Kan
Soru 11
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
A
Yalnız 3
B
1 ve 3
C
Yalnız 1
D
2 ve 4
Soru 12
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
C
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
D
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
Soru 13
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
B
Otomobilin tali yolda olması
C
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D
İtfaiye aracının ana yolda olması
Soru 14
I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve III
Soru 15
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Hızlanarak yoluna devam etmek
B
Sağa dönüş işareti vermek
C
Dar bir kavisle dönmek
D
2 numaralı aracın geçmesini beklemek
Soru 16
Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın yan tarafına eğik olmasına
B
Aracın düz zeminde olmasına
C
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
D
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
Soru 17
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar. Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Yalnız II doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Yalnız I doğru
Soru 18
I- LPG II- Benzin III- Motorin İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Kamyon garajını
B
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
C
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D
Kamyonun giremeyeceğini
Soru 20
İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 21
I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Sağlık Bakanlığı
D
Devlet Planlama Teşkilatı
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Demir yolu alt geçidine
B
Kontrolsüz demir yolu geçidine
C
Demir yolu üst geçidine
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 24
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
A
Ayrılma şeridi
B
Tırmanma şeridi
C
Dur
D
Yolver
Soru 25
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Antifriz seviyesine
B
Elektrolit seviyesine
C
Yağ seviyesine
D
Hidrolik yağ seviyesine
Soru 26
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Psikotrop madde bağımlılığı
B
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
C
Renk körlüğü
D
Alkol bağımlılığı
Soru 27
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Otomobil, kamyona
D
Kamyon, otomobile
Soru 28
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur? I- Motosiklet yolcuları II- Motosiklet sürücüleri III- Motorlu bisiklet yolcuları IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A
I, II ve III
B
III ve IV
C
I ve II
D
I, II, III ve IV
Soru 29
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 30
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
B
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C
Taşıt yolunun soldan daralacağını
D
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
Soru 31
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
A
Tali yol
B
Bölünmüş yol
C
Banket
D
Ana yol
Soru 32
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
B
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
C
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
D
Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
Soru 33
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan, dikkatli geçmeli
B
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
D
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru 34
Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
B
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
C
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 35
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?  
A
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
B
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
C
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
D
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Soru 36
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kırmızı
B
Beyaz
C
Yeşil
D
Mavi
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
Şaft
B
Tekerlek
C
Motor
D
Vites kutusu
Soru 38
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
B
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
C
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
D
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
Soru 39
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A
Zorlama
B
Burkulma
C
Çıkık
D
Kırık
Soru 40
I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 41
Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
B
Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
C
Mevcut araç-gereçlerle yapılması
D
Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
Soru 42
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Geçme yasağı sonunu
B
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Park yasağını
Soru 43
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
B
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
C
Yayaların geçişini beklemesi
D
Sağa sinyal vermesi
Soru 44
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Gürültü kirliliğinin artmasına
B
Trafik yoğunluğunun artmasına
C
Çevre kirliliğinin azalmasına
D
Yakıt sarfiyatının artmasına
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
A
Zindelik
B
Titreme
C
Aniden acıkma
D
Yorgunluk
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Soru 49
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
80
C
120
D
100
Soru 50
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
A
Karterdeki yağ miktarını
B
Soğutma suyu sıcaklığını
C
Radyatördeki su seviyesini
D
Depodaki yakıt miktarını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklandı?

Sınav sonuçları genel olarak sınav tamamlandıktan 10 gün sonra açıklanıyor. MEB resmi web sitesi üzerinden takip edilmesine göre sınavdan 10 gün sonra açıklanmıştı. Gelecek dönemlerde yapılacak olan ehliyet sınavlarının açıklanma tarihleri hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için bu bilgiyi de aktarmadan edemedik.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Baraj Puanı Kaçtı?

Uzun bir zamandır ehliyet sınavı baraj puanı 70 olarak açıklandı ve süreç günümüze kadar hala aynı şekilde devam ediyor. Baraj puanı demek kişilere sınavda yöneltilen soruların en az 70 puan alacak şekilde soru çözmeleri anlamına geliyor. Sınavda eğer 70 puanın altında bir sonuç alınırsa gelecek dönem sınava tekrar girilmesi gerekiyor. Bu durum ise kişiyi hem maddi, hem de manevi olarak bir hayli yıpratıyor.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Soru Dağılımları Nasıl Oldu?

2014 yılında yapılan ehliyet sınavı günümüzde bir hayli değişikliğe giderek adeta yeni düzenlemeler, yeni uygulamalar ve yeni sınav soruları ile karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları 27 adet trafik ve çevre dersi, 13 adet ilkyardım dersi ve 10 adet araç tekniği soruları olmak üzere toplamda 50 adet soru adaylara yöneltilmişti. Sürücü adaylarının teorik olarak bilgileri ölçülüyor. 70 puan ve üzerinde alınması durumunda bir sonraki süreç olan direksiyon dersi ve sınavına girmeye hak kazanmış oluyor.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Soruları

Belirtilen tarihte yapılan ehliye sınavının tamamlanması için adaylara 60 dakikalık bir zaman verilmişti. Bu zamanın iyi bir şekilde kullanılması ve 60 dakika içerisinde kendilerine yöneltilen 50 sorudan en az 35 tanesinin doğru olarak tamamlanması gerekiyor. Her doğru soru 2 puana denk geliyor. Şimdi dilerseniz 13 Aralık 2014 ehliyet sınavı soruları hakkında detaylara geçelim.

Hakkında Serenay

Check Also

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş senelerin sorularını çözerek sınava hazırlanmaktalar. Adayların en çok …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir