Anasayfa / 2014 Ehliyet Sınav Soruları / 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Her yıl düzenlenen ehliyet sınavları hatırlanacağı üzere 13 Ekim 2014 tarihinde de yapılmıştı. Sürücü belgesi almak isteyen adayların resmi olarak trafikte araç kullanmalarının önünü açan ehliyet belgesi almak için yoğun bir şekilde çalışarak önce eğitim almaları sağlanıyor daha sonra da yazılı sınava girerek başarılı olmaları bekleniyor. Son işlem ise sınavdan başarılı olunması durumunda uygulamalı direksiyon dersi ve sınavı yapılıyor. Buraya kadar olan süreç basit gibi görülse de çoğu zaman eğitime girmeyenlerin, sınavda başarısız olanların sayısı da bir hayli fazla oluyor. Süreç böyle olunca da sürücü belgesi almak isteyen adayların en azından sınavdan başarılı bir puan almaları için geçmiş sorulara göz atmaları çoğu zaman etkili bir yaklaşım oluyor. Bu yazımızda da sizlere 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları hakkında elimizden geldiğince hem bilgi vermek, hem de soruları cevapları ile birlikte sizlere sunmak istiyoruz.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Hızlanarak yoluna devam etmek
B
2 numaralı aracın geçmesini beklemek
C
Dar bir kavisle dönmek
D
Sağa dönüş işareti vermek
Soru 2
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
A
Tırmanma şeridi
B
Yolver
C
Dur
D
Ayrılma şeridi
Soru 3
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A
Sis ışıkları
B
Uzağı gösteren ışıklar
C
Park ışıkları
D
Acil uyarı ışıkları
Soru 4
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Çevre kirliliğinin azalmasına
B
Yakıt sarfiyatının artmasına
C
Gürültü kirliliğinin artmasına
D
Trafik yoğunluğunun artmasına
Soru 5
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.
A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Sağlık Bakanlığı
C
Devlet Planlama Teşkilatı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 7
I- LPG II- Benzin III- Motorin İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 8
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
B
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
C
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
D
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
Soru 9
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
2 yıl
B
1 yıl
C
5 yıl
D
6 ay
Soru 10
İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 11
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
100
B
110
C
120
D
80
Soru 12
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
A
Tali yol
B
Banket
C
Bölünmüş yol
D
Ana yol
Soru 13
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
B
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
C
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D
Termostat çıkartılmalı
Soru 14
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
B
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
C
Sağa sinyal vermesi
D
Yayaların geçişini beklemesi
Soru 15
I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 16
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
2 ve 4
D
1 ve 3
Soru 17
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Bekleme
B
Durma
C
Duraklama
D
Park etme
Soru 18
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, kamyona
B
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Kamyon, otomobile
Soru 19
I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 20
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
B
İtfaiye aracının ana yolda olması
C
Otomobilin tali yolda olması
D
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru 21
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar. Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Yalnız II doğru
B
Yalnız I doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 22
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Alkol bağımlılığı
B
Renk körlüğü
C
Psikotrop madde bağımlılığı
D
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
Soru 23
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
B
Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
C
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
Soru 24
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
B
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
C
Taşıt yolunun soldan daralacağını
D
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Soru 25
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beyaz
B
Yeşil
C
Mavi
D
Kırmızı
Soru 26
Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
B
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
C
Aracın yan tarafına eğik olmasına
D
Aracın düz zeminde olmasına
Soru 27
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
B
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
C
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
D
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
Soru 28
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Demir yolu alt geçidine
B
Kontrollü demir yolu geçidine
C
Demir yolu üst geçidine
D
Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru 29
Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A
Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
B
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
C
Motorun yağ yakmasına
D
Motorun sarsıntılı çalışmasına
Soru 30
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?  
A
Araç uzunluğunun üç katı kadar
B
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
C
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
B
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
C
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
D
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
Soru 32
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Elektrolit seviyesine
B
Yağ seviyesine
C
Antifriz seviyesine
D
Hidrolik yağ seviyesine
Soru 33
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
B
Geçme yasağı sonunu
C
Park yasağını
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A
Kan damarları
B
Eklemler
C
Kalp
D
Kan
Soru 35
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
B
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
C
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D
Durmadan, dikkatli geçmeli
Soru 36
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 37
Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
B
Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
C
Mevcut araç-gereçlerle yapılması
D
Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
Soru 38
Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Motorin
B
Asitli su
C
Antifriz
D
Benzin
Soru 39
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur? I- Motosiklet yolcuları II- Motosiklet sürücüleri III- Motorlu bisiklet yolcuları IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A
III ve IV
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, II, III ve IV
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 41
Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
B
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
C
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 42
I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 43
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
C
Kamyon garajını
D
Kamyonun giremeyeceğini
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
Tekerlek
B
Motor
C
Şaft
D
Vites kutusu
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
B
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
C
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Soru 46
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
100
C
40
D
80
Soru 47
İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A
Kanamanın durdurulmasını
B
Zihinsel aktivitenin korunmasını
C
Şokun engellenmesini
D
Sindirim işlevinin rahat olmasını
Soru 48
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A
Kırık
B
Çıkık
C
Zorlama
D
Burkulma
Soru 49
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
A
Soğutma suyu sıcaklığını
B
Radyatördeki su seviyesini
C
Karterdeki yağ miktarını
D
Depodaki yakıt miktarını
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
A
Titreme
B
Yorgunluk
C
Aniden acıkma
D
Zindelik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklandı?

Sınav sonuçları genel olarak sınav tamamlandıktan 10 gün sonra açıklanıyor. MEB resmi web sitesi üzerinden takip edilmesine göre sınavdan 10 gün sonra açıklanmıştı. Gelecek dönemlerde yapılacak olan ehliyet sınavlarının açıklanma tarihleri hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için bu bilgiyi de aktarmadan edemedik.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Baraj Puanı Kaçtı?

Uzun bir zamandır ehliyet sınavı baraj puanı 70 olarak açıklandı ve süreç günümüze kadar hala aynı şekilde devam ediyor. Baraj puanı demek kişilere sınavda yöneltilen soruların en az 70 puan alacak şekilde soru çözmeleri anlamına geliyor. Sınavda eğer 70 puanın altında bir sonuç alınırsa gelecek dönem sınava tekrar girilmesi gerekiyor. Bu durum ise kişiyi hem maddi, hem de manevi olarak bir hayli yıpratıyor.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Soru Dağılımları Nasıl Oldu?

2014 yılında yapılan ehliyet sınavı günümüzde bir hayli değişikliğe giderek adeta yeni düzenlemeler, yeni uygulamalar ve yeni sınav soruları ile karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları 27 adet trafik ve çevre dersi, 13 adet ilkyardım dersi ve 10 adet araç tekniği soruları olmak üzere toplamda 50 adet soru adaylara yöneltilmişti. Sürücü adaylarının teorik olarak bilgileri ölçülüyor. 70 puan ve üzerinde alınması durumunda bir sonraki süreç olan direksiyon dersi ve sınavına girmeye hak kazanmış oluyor.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınavı Soruları

Belirtilen tarihte yapılan ehliye sınavının tamamlanması için adaylara 60 dakikalık bir zaman verilmişti. Bu zamanın iyi bir şekilde kullanılması ve 60 dakika içerisinde kendilerine yöneltilen 50 sorudan en az 35 tanesinin doğru olarak tamamlanması gerekiyor. Her doğru soru 2 puana denk geliyor. Şimdi dilerseniz 13 Aralık 2014 ehliyet sınavı soruları hakkında detaylara geçelim.

Hakkında Serenay

Check Also

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş senelerin sorularını çözerek sınava hazırlanmaktalar. Adayların en çok …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir