Anasayfa / Trafik Soruları / 12 Aralık 2015 Trafik Soruları

12 Aralık 2015 Trafik Soruları

12 Aralık 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

12 Aralık 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 12 Aralık 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız. Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%% Doğru Sayınız: %%SCORE%% Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı- lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Kasım - 1 Mart
B
1 Ekim - 1 Şubat
C
1 Aralık - 1 Nisan
D
1 Eylül - 1 Ocak
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Stepne
B
Emniyet kemeri
C
Güneş gözlüğü
D
Havalı korna
Soru 3
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Tahribat
B
Trafik kazası
C
Kayıp
D
Hasar
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Aşırı hızdan kaçınmak
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 5
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Kamp taşıtı
B
Arazi taşıtı
C
Taşıt katarı
D
Umum servis aracı
Soru 6
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
ss472
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 7
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
35
B
25
C
55
D
45
Soru 8
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
B
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
C
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
D
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
Soru 9
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss480
I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 10
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
C
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
D
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
Soru 11
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss473
A
Bulunduğu şeritte seyretmesi
B
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
C
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
D
Geçme sırasında hızını artırması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
B
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
C
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 13
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Kırmızı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Sarı ışık
D
Yeşil ışık
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
B
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
C
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
D
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
Soru 15
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
ss470
B
ss471
C
ss468
D
ss469
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
B
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
C
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
D
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
Soru 17
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 18
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
ss474
A
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
B
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
C
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
D
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
Soru 19
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?
A
Trafiği yavaşlatma işareti
B
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
C
Trafiği hızlandırma işareti
D
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
Soru 20
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
10
B
30
C
15
D
7
Soru 21
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
6 ay hapis cezası verilir
B
Trafikten ömür boyu men edilir.
C
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
D
Sürücü belgesi varsa geri alınır
Soru 22
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
15
B
40
C
35
D
50
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss494
A
Geçme yasağı sonunu
B
Taşıtın giremeyeceğini
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Azami hız sınırını
Soru 24
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
ss475
A
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
B
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
C
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
D
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
Soru 25
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Park etme
B
Trafikten men
C
Trafik kazası
D
İşaretleme
Soru 26
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss466
A
Kontrollü demir yolu geçidine
B
Dönel kavşağa
C
Açılan köprüye
D
Ana yol - tali yol kavşağına
Soru 27
I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
I. yanlış, II. doğru
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir