Anasayfa / Trafik Soruları / 10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Takip mesafesi
B
Görüş mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 2
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 3
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
At arabası
B
Otobüs
C
Traktör
D
İş makinası
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
C
Alkollü araç kullanmak
D
Emniyet kemeri takmak
Soru 5
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 6
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Banket
C
Taşıt yolu (Kaplama)
D
Hemzemin geçit
Soru 7
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1 ve 7
B
2, 6 ve 7
C
Yalnız 4
D
1, 3 ve 6
Soru 8
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
110
D
120
Soru 9
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Sis ışıklarının
C
Park ışıklarının
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 10
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
B
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
C
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
D
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru 12
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
2,5
C
4,5
D
1,5
Soru 13
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
Otomobile
D
Otobüse
Soru 14
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Tali yol kavşağına yaklaştığını
B
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
C
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D
Bölünmüş yola gireceğini
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Polen filtresi
B
Emniyet kemeri
C
Park sensörü
D
Açılabilir tavan
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss564
B
ss566
C
ss563
D
ss565
Soru 17
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
B
Hız sınırlarına uyması
C
Trafik görevlisine bilgi vermesi
D
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 18
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss509
A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Şerit değiştirmek yasaktır.
C
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Soru 19
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 20
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Gece körlüğü
B
Renk körlüğü
C
Monoküler (tek gözü gören)
D
İki gözü görmeyen
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün giremeyeceğini
B
Sadece traktörün girebileceğini
C
Traktörün geçebileceğini
D
Traktörlerin park edebileceğini
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın çıkabileceğini
B
Yaya geçidini
C
Yaya yolunu
D
Yola yayanın giremeyeceğini
Soru 23
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss559
C
ss560
D
ss561
Soru 24
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Işıklı trafik işaret cihazına
B
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Trafik görevlisine
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 25
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A
İstediği şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 26
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Sürücülerin belgelerini vermek
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Araçların muayenelerini yapmak
D
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
Soru 27
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss570
B
ss573
C
ss571
D
ss572
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir