Anasayfa / Trafik Soruları / 10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Emniyet kemeri
B
Park sensörü
C
Açılabilir tavan
D
Polen filtresi
Soru 2
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Otomobile
C
Lastik tekerlekli traktöre
D
Otobüse
Soru 3
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Taşıt yolu (Kaplama)
B
Banket
C
Terminal
D
Hemzemin geçit
Soru 4
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss509
A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Şerit değiştirmek yasaktır.
C
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Soru 5
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Renk körlüğü
B
Gece körlüğü
C
Monoküler (tek gözü gören)
D
İki gözü görmeyen
Soru 6
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1 ve 7
B
2, 6 ve 7
C
1, 3 ve 6
D
Yalnız 4
Soru 7
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Otobüs
B
At arabası
C
Traktör
D
İş makinası
Soru 8
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A
2 numaralı şeridi
B
İstediği şeridi
C
3 numaralı şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Sadece traktörün girebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Traktörlerin park edebileceğini
D
Traktörün geçebileceğini
Soru 10
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Sis ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Park ışıklarının
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
D
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru 12
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
1,5
C
3,5
D
4,5
Soru 13
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 14
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss561
C
ss560
D
ss559
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss565
B
ss566
C
ss563
D
ss564
Soru 16
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss573
B
ss571
C
ss570
D
ss572
Soru 17
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
Soru 18
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya yolunu
B
Yola yayanın çıkabileceğini
C
Yaya geçidini
D
Yola yayanın giremeyeceğini
Soru 19
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
Takip mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 20
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
B
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
C
Bölünmüş yola gireceğini
D
Tali yol kavşağına yaklaştığını
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Alkollü araç kullanmak
Soru 22
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Otobüs
Soru 23
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Sürücülerin belgelerini vermek
B
Araçların muayenelerini yapmak
C
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
D
Muayene istasyonlarını denetlemek
Soru 24
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
80
C
110
D
120
Soru 25
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik görevlisine
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 26
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
B
Hız sınırlarına uyması
C
Trafik görevlisine bilgi vermesi
D
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 27
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir