Anasayfa / Trafik Soruları / 10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Hemzemin geçit
B
Taşıt yolu (Kaplama)
C
Banket
D
Terminal
Soru 2
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
İntikal mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
C
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
D
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Soru 4
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1, 3 ve 6
B
Yalnız 4
C
1 ve 7
D
2, 6 ve 7
Soru 5
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Polen filtresi
B
Emniyet kemeri
C
Park sensörü
D
Açılabilir tavan
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss564
B
ss565
C
ss566
D
ss563
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün geçebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Sadece traktörün girebileceğini
D
Traktörlerin park edebileceğini
Soru 9
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss559
B
ss561
C
ss562
D
ss560
Soru 10
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A
İstediği şeridi
B
2 numaralı şeridi
C
3 numaralı şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 11
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss509
A
Şerit değiştirmek yasaktır.
B
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
C
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Soru 12
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss570
B
ss573
C
ss571
D
ss572
Soru 13
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 14
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
3,5
C
1,5
D
4,5
Soru 15
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Sis ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Park ışıklarının
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 16
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Trafik görevlisine
Soru 17
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Renk körlüğü
B
İki gözü görmeyen
C
Gece körlüğü
D
Monoküler (tek gözü gören)
Soru 18
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Trafik görevlisine bilgi vermesi
B
Hız sınırlarına uyması
C
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
D
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
Soru 19
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 20
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otomobile
C
Otobüse
D
İş makinesine
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
Soru 22
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
90
C
120
D
80
Soru 23
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Tali yol kavşağına yaklaştığını
B
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
C
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D
Bölünmüş yola gireceğini
Soru 24
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya yolunu
B
Yola yayanın çıkabileceğini
C
Yaya geçidini
D
Yola yayanın giremeyeceğini
Soru 25
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
C
Sahibi değiştiğinde
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 26
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
B
Araçların muayenelerini yapmak
C
Sürücülerin belgelerini vermek
D
Muayene istasyonlarını denetlemek
Soru 27
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
At arabası
B
Traktör
C
İş makinası
D
Otobüs
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir