Anasayfa / Trafik Soruları / 10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss559
C
ss561
D
ss560
Soru 2
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Sis ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya geçidini
B
Yaya yolunu
C
Yola yayanın çıkabileceğini
D
Yola yayanın giremeyeceğini
Soru 4
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 5
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün giremeyeceğini
B
Sadece traktörün girebileceğini
C
Traktörün geçebileceğini
D
Traktörlerin park edebileceğini
Soru 6
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hız sınırlarına uyması
B
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
C
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
D
Trafik görevlisine bilgi vermesi
Soru 7
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1 ve 7
B
2, 6 ve 7
C
1, 3 ve 6
D
Yalnız 4
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Polen filtresi
B
Açılabilir tavan
C
Park sensörü
D
Emniyet kemeri
Soru 9
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Bölünmüş yola gireceğini
B
Tali yol kavşağına yaklaştığını
C
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
D
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
C
Alkollü araç kullanmak
D
Emniyet kemeri takmak
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Araçların muayenelerini yapmak
D
Sürücülerin belgelerini vermek
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
D
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru 13
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
Otomobile
D
Otobüse
Soru 14
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
2,5
C
3,5
D
4,5
Soru 15
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Taşıt yolu (Kaplama)
B
Hemzemin geçit
C
Terminal
D
Banket
Soru 16
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
İki gözü görmeyen
B
Gece körlüğü
C
Renk körlüğü
D
Monoküler (tek gözü gören)
Soru 17
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Işıklı trafik işaret cihazına
B
Trafik görevlisine
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 18
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 19
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss509
A
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
B
Şerit değiştirmek yasaktır.
C
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
D
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss564
B
ss565
C
ss563
D
ss566
Soru 21
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A
1 numaralı şeridi
B
İstediği şeridi
C
2 numaralı şeridi
D
3 numaralı şeridi
Soru 22
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
120
C
110
D
80
Soru 23
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 24
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss572
B
ss573
C
ss571
D
ss570
Soru 25
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durmadan dikkatli geçmeli
C
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 26
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 27
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
At arabası
B
Traktör
C
İş makinası
D
Otobüs
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir