Anasayfa / İlk Yardım Soruları / 10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan İlk Yardım Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Kanama varsa, hemen durdurulması
B
Rastgele hareket ettirilmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Köprücük kemiği
B
Ön kol kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Kürek kemiği
Soru 3
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dik oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 4
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
I,II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Solunumun değerlendirilmesi
B
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 6
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
40
C
80
D
100
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
C
Kendi can güvenliğini riske atması
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
Soru 8
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
B
Yarı oturuş pozisyonu
C
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D
Şok pozisyonu
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Dolaşımın değerlendirilmesi
C
Kırıkların tespit edilmesi
D
Solunumun değerlendirilmesi
Soru 10
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kaburgasında kırık olan
B
Omurgasında kırık olan
C
Birinci derece yanığı olan
D
Kolunda yara ve kırık olan
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
D
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 13
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Burun kanamaları
B
Kılcal damar kanamaları
C
Atardamar kanamaları
D
Toplardamar kanamaları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 İlk Yardım Soruları

10 Şubat 2018 İlk Yardım Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan İlk Yardım Soruları’nı çözerek sınava daha iyi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir