Anasayfa / İlk Yardım Soruları / 10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan İlk Yardım Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Rastgele hareket ettirilmesi
D
Kanama varsa, hemen durdurulması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
B
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
C
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Kırıkların tespit edilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 5
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı oturuş pozisyonu
B
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
C
Şok pozisyonu
D
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
D
Kendi can güvenliğini riske atması
Soru 7
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Atardamar kanamaları
B
Burun kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
İlaçla tedavi etmek
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Soru 9
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
40
C
100
D
80
Soru 10
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
I,II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 11
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Baş geride yarı oturuş
C
Dik oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 12
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Birinci derece yanığı olan
B
Omurgasında kırık olan
C
Kolunda yara ve kırık olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kaburga kemiği
B
Kürek kemiği
C
Ön kol kemiği
D
Köprücük kemiği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 İlk Yardım Soruları

10 Şubat 2018 İlk Yardım Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan İlk Yardım Soruları’nı çözerek sınava daha iyi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir