Anasayfa / İlk Yardım Soruları / 10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan İlk Yardım Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Omurgasında kırık olan
B
Birinci derece yanığı olan
C
Kolunda yara ve kırık olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 2
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
80
B
40
C
60
D
100
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Rastgele hareket ettirilmesi
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Kanama varsa, hemen durdurulması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
İlaçla tedavi etmek
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
Durumun kötüleşmesini önlemek
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Ön kol kemiği
B
Kürek kemiği
C
Köprücük kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendi can güvenliğini riske atması
B
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
D
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
Soru 7
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Toplardamar kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Burun kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
C
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 9
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dik oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Yarı yüzüstü yan yatış
D
Baş geride yarı oturuş
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Dolaşımın değerlendirilmesi
D
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
Soru 11
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I,II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Solunumun değerlendirilmesi
B
Dolaşımın değerlendirilmesi
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D
Kırıkların tespit edilmesi
Soru 13
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
B
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
C
Yarı oturuş pozisyonu
D
Şok pozisyonu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 İlk Yardım Soruları

10 Şubat 2018 İlk Yardım Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan İlk Yardım Soruları’nı çözerek sınava daha iyi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir