Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otobüse
C
Otomobile
D
İş makinesine
Soru 2
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 3
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
B
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
C
Hız sınırlarına uyması
D
Trafik görevlisine bilgi vermesi
Soru 4
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss561
B
ss562
C
ss559
D
ss560
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Emniyet kemeri takmak
B
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
C
Alkollü araç kullanmak
D
Aşırı hız yapmak
Soru 6
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Hemzemin geçit
B
Terminal
C
Taşıt yolu (Kaplam)
D
Banket
Soru 7
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Motor yağı
B
Motor soğutma suyu
C
Fren hidroliği
D
Antifriz
Soru 8
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
B
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Yarı oturuş pozisyonu
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Köprücük kemiği
B
Kürek kemiği
C
Ön kol kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 10
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Sis ışıklarının
D
Park ışıklarının
Soru 11
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss570
B
ss572
C
ss573
D
ss571
Soru 12
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
40
B
100
C
80
D
60
Soru 13
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Kamyon
D
Otomobil
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Polen filtresi
B
Emniyet kemeri
C
Açılabilir tavan
D
Park sensörü
Soru 15
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
4,5
C
2,5
D
1,5
Soru 16
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
Yalnız 4
B
1, 3 ve 6
C
1 ve 7
D
2, 6 ve 7
Soru 17
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz
B
Motor
C
Diferansiyel
D
Fren
Soru 18
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dik oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 19
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Antifiriz
B
Alkol
C
Saf su
D
Asit
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendi can güvenliğini riske atması
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
C
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
B
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
C
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 22
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Takip mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 23
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
B
Tali yol kavşağına yaklaştığını
C
Bölünmüş yola gireceğini
D
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru 24
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
120
B
90
C
110
D
80
Soru 25
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Kanama varsa, hemen durdurulması
B
Rastgele hareket ettirilmesi
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 27
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I,II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 28
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
B
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
C
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
D
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
Soru 29
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Radyatörde antifrizin olmaması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Karterde yağın kalmaması
D
Depodaki yakıtın azalması
Soru 30
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 31
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Otobüs
B
İş makinası
C
At arabası
D
Traktör
Soru 32
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
Yakıt tüketiminin artmasına
D
Şarj lambasının yanmasına
Soru 33
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Birinci derece yanığı olan
C
Kaburgasında kırık olan
D
Omurgasında kırık olan
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss563
B
ss566
C
ss564
D
ss565
Soru 35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya geçidini
B
Yola yayanın giremeyeceğini
C
Yola yayanın çıkabileceğini
D
Yaya yolunu
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
İlaçla tedavi etmek
D
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Soru 37
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss409
B
ss369
C
ss346
D
ss442
Soru 38
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Teker jantı
B
Buji
C
Manifold
D
Vites kutusu
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Sadece traktörün girebileceğini
B
Traktörün geçebileceğini
C
Traktörün giremeyeceğini
D
Traktörlerin park edebileceğini
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Soru 41
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Trafik görevlisine
D
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 42
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 44
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
2 numaralı şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
İstediği şeridi
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Far anahtarı
B
Sigorta
C
Sinyal ampulü
D
Flaşör
Soru 46
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
C
Şerit değiştirmek yasaktır.
D
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Soru 47
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Renk körlüğü
B
Gece körlüğü
C
Monoküler (tek gözü gören)
D
İki gözü görmeyen
Soru 48
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Toplardamar kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Kılcal damar kanamaları
D
Burun kanamaları
Soru 49
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
B
Sürücülerin belgelerini vermek
C
Araçların muayenelerini yapmak
D
Muayene istasyonlarını denetlemek
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Solunumun değerlendirilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Dolaşımın değerlendirilmesi
D
Kırıkların tespit edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir