Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Bölünmüş yola gireceğini
B
Tali yol kavşağına yaklaştığını
C
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
D
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
Soru 2
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
80
C
100
D
40
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün giremeyeceğini
B
Traktörlerin park edebileceğini
C
Traktörün geçebileceğini
D
Sadece traktörün girebileceğini
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
B
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
C
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Durumun kötüleşmesini önlemek
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 6
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Baş geride yarı oturuş
B
Dik oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 7
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kaburga kemiği
B
Kürek kemiği
C
Köprücük kemiği
D
Ön kol kemiği
Soru 9
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
C
Sahibi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
C
Kendi can güvenliğini riske atması
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
Soru 11
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
İki gözü görmeyen
C
Gece körlüğü
D
Renk körlüğü
Soru 12
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Birinci derece yanığı olan
C
Kaburgasında kırık olan
D
Omurgasında kırık olan
Soru 13
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I,II ve III
D
Yalnız I
Soru 14
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
C
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D
Şerit değiştirmek yasaktır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Sigorta
B
Far anahtarı
C
Flaşör
D
Sinyal ampulü
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Park sensörü
B
Açılabilir tavan
C
Emniyet kemeri
D
Polen filtresi
Soru 17
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Antifiriz
B
Saf su
C
Alkol
D
Asit
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Kırıkların tespit edilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 19
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz
B
Fren
C
Motor
D
Diferansiyel
Soru 20
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Taşıt yolu (Kaplam)
C
Hemzemin geçit
D
Banket
Soru 21
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Muayene istasyonlarını denetlemek
B
Sürücülerin belgelerini vermek
C
Araçların muayenelerini yapmak
D
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
B
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
Soru 23
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
120
B
90
C
110
D
80
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Emniyet kemeri takmak
C
Alkollü araç kullanmak
D
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
Soru 25
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
4,5
C
2,5
D
1,5
Soru 26
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
B
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Yarı oturuş pozisyonu
Soru 27
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1 ve 7
B
Yalnız 4
C
2, 6 ve 7
D
1, 3 ve 6
Soru 28
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın giremeyeceğini
B
Yaya yolunu
C
Yola yayanın çıkabileceğini
D
Yaya geçidini
Soru 29
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Fren hidroliği
B
Antifriz
C
Motor soğutma suyu
D
Motor yağı
Soru 30
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 31
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 32
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Işıklı trafik işaret cihazına
D
Trafik görevlisine
Soru 33
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Burun kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 34
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
B
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
C
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
D
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
Soru 35
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss561
C
ss559
D
ss560
Soru 36
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Geçiş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 37
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
Soru 38
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss573
B
ss571
C
ss570
D
ss572
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 40
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Şarj lambasının yanmasına
B
Yakıt tüketiminin artmasına
C
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 41
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Trafik görevlisine bilgi vermesi
B
Hız sınırlarına uyması
C
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
D
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 42
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
At arabası
B
Traktör
C
İş makinası
D
Otobüs
Soru 43
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Otobüse
C
Lastik tekerlekli traktöre
D
Otomobile
Soru 44
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss369
B
ss409
C
ss346
D
ss442
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Rastgele hareket ettirilmesi
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Kanama varsa, hemen durdurulması
D
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru 46
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Park ışıklarının
C
Sis ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss564
B
ss563
C
ss565
D
ss566
Soru 48
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Karterde yağın kalmaması
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Fren hidroliğinin eksilmesi
Soru 49
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
3 numaralı şeridi
B
2 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 50
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Vites kutusu
B
Teker jantı
C
Buji
D
Manifold
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir