Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Motor yağı
B
Fren hidroliği
C
Motor soğutma suyu
D
Antifriz
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Emniyet kemeri
B
Açılabilir tavan
C
Polen filtresi
D
Park sensörü
Soru 3
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss571
B
ss573
C
ss570
D
ss572
Soru 4
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Terminal
C
Hemzemin geçit
D
Taşıt yolu (Kaplam)
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Sindirim sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 6
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Otobüse
C
Lastik tekerlekli traktöre
D
Otomobile
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Sürücülerin belgelerini vermek
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
D
Araçların muayenelerini yapmak
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kaburga kemiği
B
Ön kol kemiği
C
Kürek kemiği
D
Köprücük kemiği
Soru 9
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Trafik görevlisine
C
Işıklı trafik işaret cihazına
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 10
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
120
D
110
Soru 11
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı oturuş pozisyonu
B
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
Soru 12
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
2, 6 ve 7
B
1, 3 ve 6
C
Yalnız 4
D
1 ve 7
Soru 13
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Birinci derece yanığı olan
B
Omurgasında kırık olan
C
Kolunda yara ve kırık olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 14
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
İntikal mesafesi
B
Takip mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
B
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
C
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
D
Kendi can güvenliğini riske atması
Soru 16
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
C
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D
Şerit değiştirmek yasaktır.
Soru 17
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Renk körlüğü
B
İki gözü görmeyen
C
Gece körlüğü
D
Monoküler (tek gözü gören)
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Alkollü araç kullanmak
B
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Aşırı hız yapmak
Soru 19
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Tali yol kavşağına yaklaştığını
B
Bölünmüş yola gireceğini
C
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
D
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 21
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sahibi değiştiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss563
B
ss564
C
ss565
D
ss566
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörlerin park edebileceğini
B
Sadece traktörün girebileceğini
C
Traktörün geçebileceğini
D
Traktörün giremeyeceğini
Soru 24
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
B
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
C
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
D
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
Soru 25
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
C
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 26
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss409
B
ss369
C
ss442
D
ss346
Soru 27
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
1,5
C
2,5
D
4,5
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Hava yolu açıklığının sağlanması
B
Kanama varsa, hemen durdurulması
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Rastgele hareket ettirilmesi
Soru 29
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I,II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 30
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
3 numaralı şeridi
B
1 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi
D
İstediği şeridi
Soru 31
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 32
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Vites kutusu
B
Manifold
C
Teker jantı
D
Buji
Soru 33
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
B
Hız sınırlarına uyması
C
Trafik görevlisine bilgi vermesi
D
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 34
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Solunumun değerlendirilmesi
B
Kırıkların tespit edilmesi
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 36
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Radyatörde antifrizin olmaması
C
Fren hidroliğinin eksilmesi
D
Karterde yağın kalmaması
Soru 37
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
100
B
60
C
80
D
40
Soru 38
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
B
El freninin arızalanmasına
C
Şarj lambasının yanmasına
D
Yakıt tüketiminin artmasına
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Sigorta
B
Far anahtarı
C
Flaşör
D
Sinyal ampulü
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
B
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
C
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
D
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Soru 41
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Burun kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Kılcal damar kanamaları
D
Toplardamar kanamaları
Soru 42
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Baş geride yarı oturuş
C
Dik oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 43
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 45
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss561
C
ss559
D
ss560
Soru 46
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın giremeyeceğini
B
Yaya yolunu
C
Yola yayanın çıkabileceğini
D
Yaya geçidini
Soru 47
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz
B
Fren
C
Motor
D
Diferansiyel
Soru 48
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Sis ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 49
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Otobüs
B
At arabası
C
İş makinası
D
Traktör
Soru 50
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Asit
B
Alkol
C
Saf su
D
Antifiriz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir