Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I,II ve III
Soru 2
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss409
B
ss442
C
ss346
D
ss369
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Solunum sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Araçların muayenelerini yapmak
B
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
C
Sürücülerin belgelerini vermek
D
Muayene istasyonlarını denetlemek
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Sigorta
B
Far anahtarı
C
Flaşör
D
Sinyal ampulü
Soru 6
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
B
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
C
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
D
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
Soru 7
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Yakıt tüketiminin artmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
Şarj lambasının yanmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 8
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 9
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor
B
Egzoz
C
Fren
D
Diferansiyel
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın giremeyeceğini
B
Yola yayanın çıkabileceğini
C
Yaya geçidini
D
Yaya yolunu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
İlaçla tedavi etmek
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Soru 12
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 13
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
1,5
C
4,5
D
3,5
Soru 14
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Işıklı trafik işaret cihazına
B
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Trafik görevlisine
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
D
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Dolaşımın değerlendirilmesi
B
Kırıkların tespit edilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
Soru 18
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Dik oturuş
C
Yarı yüzüstü yan yatış
D
Baş geride yarı oturuş
Soru 19
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
C
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 20
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
3 numaralı şeridi
B
İstediği şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
2 numaralı şeridi
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
B
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
C
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 22
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Traktör
B
Otobüs
C
İş makinası
D
At arabası
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Hava yolu açıklığının sağlanması
B
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
C
Kanama varsa, hemen durdurulması
D
Rastgele hareket ettirilmesi
Soru 24
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss572
B
ss570
C
ss573
D
ss571
Soru 25
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Takip mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 26
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Renk körlüğü
B
Monoküler (tek gözü gören)
C
İki gözü görmeyen
D
Gece körlüğü
Soru 27
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Manifold
B
Buji
C
Teker jantı
D
Vites kutusu
Soru 28
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
80
B
60
C
40
D
100
Soru 29
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Saf su
B
Alkol
C
Asit
D
Antifiriz
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss563
B
ss564
C
ss566
D
ss565
Soru 31
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörlerin park edebileceğini
B
Traktörün geçebileceğini
C
Traktörün giremeyeceğini
D
Sadece traktörün girebileceğini
Soru 32
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
C
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
D
Şerit değiştirmek yasaktır.
Soru 33
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Karterde yağın kalmaması
Soru 34
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Bölünmüş yola gireceğini
B
Tali yol kavşağına yaklaştığını
C
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru 35
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kaburga kemiği
B
Ön kol kemiği
C
Kürek kemiği
D
Köprücük kemiği
Soru 36
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
2, 6 ve 7
B
Yalnız 4
C
1, 3 ve 6
D
1 ve 7
Soru 37
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otomobile
C
İş makinesine
D
Otobüse
Soru 38
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
120
C
90
D
110
Soru 39
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Acil uyarı ışıklarının
D
Sis ışıklarının
Soru 40
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 41
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 42
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Kaburgasında kırık olan
C
Omurgasında kırık olan
D
Birinci derece yanığı olan
Soru 43
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı oturuş pozisyonu
B
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
C
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
D
Şok pozisyonu
Soru 44
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss559
C
ss560
D
ss561
Soru 45
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Taşıt yolu (Kaplam)
C
Hemzemin geçit
D
Terminal
Soru 46
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Motor soğutma suyu
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Antifriz
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
B
Kendi can güvenliğini riske atması
C
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
Soru 48
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
B
Hız sınırlarına uyması
C
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
D
Trafik görevlisine bilgi vermesi
Soru 49
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Burun kanamaları
B
Toplardamar kanamaları
C
Atardamar kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Polen filtresi
B
Açılabilir tavan
C
Park sensörü
D
Emniyet kemeri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir