Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Ön kol kemiği
B
Köprücük kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Kürek kemiği
Soru 2
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Fren hidroliği
B
Antifriz
C
Motor soğutma suyu
D
Motor yağı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
B
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
D
Kendi can güvenliğini riske atması
Soru 4
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
B
Yarı oturuş pozisyonu
C
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D
Şok pozisyonu
Soru 5
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I,II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 6
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
2, 6 ve 7
B
Yalnız 4
C
1 ve 7
D
1, 3 ve 6
Soru 7
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Sis ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 8
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Rastgele hareket ettirilmesi
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Kanama varsa, hemen durdurulması
D
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru 10
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
B
Bölünmüş yola gireceğini
C
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
D
Tali yol kavşağına yaklaştığını
Soru 11
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss561
C
ss559
D
ss560
Soru 12
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Otobüs
B
At arabası
C
İş makinası
D
Traktör
Soru 13
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Taşıt yolu (Kaplam)
C
Hemzemin geçit
D
Terminal
Soru 14
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Işıklı trafik işaret cihazına
B
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Trafik görevlisine
D
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 15
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss409
B
ss442
C
ss369
D
ss346
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
C
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Polen filtresi
B
Park sensörü
C
Emniyet kemeri
D
Açılabilir tavan
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Flaşör
B
Far anahtarı
C
Sigorta
D
Sinyal ampulü
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss566
B
ss565
C
ss564
D
ss563
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Solunumun değerlendirilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Dolaşımın değerlendirilmesi
D
Kırıkların tespit edilmesi
Soru 21
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
4,5
C
2,5
D
1,5
Soru 22
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otomobile
C
İş makinesine
D
Otobüse
Soru 23
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Saf su
B
Alkol
C
Antifiriz
D
Asit
Soru 24
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın giremeyeceğini
B
Yaya geçidini
C
Yola yayanın çıkabileceğini
D
Yaya yolunu
Soru 25
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
C
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D
Şerit değiştirmek yasaktır.
Soru 26
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 27
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Burun kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 28
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
B
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
C
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
D
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
Soru 29
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
B
Hız sınırlarına uyması
C
Trafik görevlisine bilgi vermesi
D
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
Soru 30
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
3 numaralı şeridi
B
1 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi
D
İstediği şeridi
Soru 31
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 32
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Yakıt tüketiminin artmasına
B
Şarj lambasının yanmasına
C
El freninin arızalanmasına
D
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
Soru 33
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren
B
Diferansiyel
C
Motor
D
Egzoz
Soru 34
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Araçların muayenelerini yapmak
D
Sürücülerin belgelerini vermek
Soru 35
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
100
B
60
C
40
D
80
Soru 36
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
120
C
110
D
80
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Boşaltım sistemi
B
Solunum sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 38
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Radyatörde antifrizin olmaması
C
Depodaki yakıtın azalması
D
Karterde yağın kalmaması
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
B
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
Soru 40
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Baş geride yarı oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Dik oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 41
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Sadece traktörün girebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Traktörlerin park edebileceğini
D
Traktörün geçebileceğini
Soru 42
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Omurgasında kırık olan
B
Kaburgasında kırık olan
C
Kolunda yara ve kırık olan
D
Birinci derece yanığı olan
Soru 43
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 44
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
Renk körlüğü
C
Gece körlüğü
D
İki gözü görmeyen
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
İlaçla tedavi etmek
D
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Soru 46
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
Takip mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 47
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss571
B
ss572
C
ss573
D
ss570
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Alkollü araç kullanmak
B
Aşırı hız yapmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
Soru 49
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Buji
B
Vites kutusu
C
Manifold
D
Teker jantı
Soru 50
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir