Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Şarj lambasının yanmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
Yakıt tüketiminin artmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 2
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
3 numaralı şeridi
B
2 numaralı şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
İstediği şeridi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
Soru 4
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
İki gözü görmeyen
B
Renk körlüğü
C
Gece körlüğü
D
Monoküler (tek gözü gören)
Soru 5
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Karterde yağın kalmaması
B
Depodaki yakıtın azalması
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Fren hidroliğinin eksilmesi
Soru 6
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otomobile
B
İş makinesine
C
Otobüse
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 7
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 8
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Vites kutusu
B
Manifold
C
Teker jantı
D
Buji
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Sürücülerin belgelerini vermek
B
Araçların muayenelerini yapmak
C
Muayene istasyonlarını denetlemek
D
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Durumun kötüleşmesini önlemek
B
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
C
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 11
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I,II ve III
D
II ve III
Soru 12
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
2, 6 ve 7
B
1, 3 ve 6
C
Yalnız 4
D
1 ve 7
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
Soru 14
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor
B
Egzoz
C
Fren
D
Diferansiyel
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Park sensörü
B
Emniyet kemeri
C
Açılabilir tavan
D
Polen filtresi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Sigorta
B
Far anahtarı
C
Flaşör
D
Sinyal ampulü
Soru 17
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hız sınırlarına uyması
B
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
C
Trafik görevlisine bilgi vermesi
D
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Kanama varsa, hemen durdurulması
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Rastgele hareket ettirilmesi
Soru 19
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
Takip mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün geçebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Sadece traktörün girebileceğini
D
Traktörlerin park edebileceğini
Soru 21
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Saf su
B
Asit
C
Antifiriz
D
Alkol
Soru 22
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 23
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss572
B
ss571
C
ss573
D
ss570
Soru 24
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Fren hidroliği
B
Motor soğutma suyu
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 25
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss560
C
ss559
D
ss561
Soru 26
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss409
B
ss346
C
ss442
D
ss369
Soru 27
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Şok pozisyonu
B
Yarı oturuş pozisyonu
C
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
D
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
Soru 28
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Bölünmüş yola gireceğini
B
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
C
Tali yol kavşağına yaklaştığını
D
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru 29
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Taşıt yolu (Kaplam)
C
Hemzemin geçit
D
Banket
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Kırıkların tespit edilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 31
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
2,5
C
4,5
D
3,5
Soru 32
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 33
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
90
C
120
D
80
Soru 34
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
B
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
C
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
D
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
Soru 35
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 36
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Atardamar kanamaları
B
Burun kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 37
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın çıkabileceğini
B
Yaya yolunu
C
Yola yayanın giremeyeceğini
D
Yaya geçidini
Soru 38
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
İş makinası
B
Otobüs
C
Traktör
D
At arabası
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss566
B
ss564
C
ss565
D
ss563
Soru 40
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durmadan dikkatli geçmeli
C
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 41
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Trafik görevlisine
C
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Işıklı trafik işaret cihazına
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 43
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Sis ışıklarının
D
Park ışıklarının
Soru 44
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
B
Şerit değiştirmek yasaktır.
C
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
D
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
Soru 45
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Omurgasında kırık olan
B
Birinci derece yanığı olan
C
Kolunda yara ve kırık olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
B
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
C
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
D
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
Soru 47
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
100
C
80
D
40
Soru 48
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Köprücük kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Ön kol kemiği
D
Kürek kemiği
Soru 49
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dik oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
C
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
D
Kendi can güvenliğini riske atması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir